woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Niet terug naar de gulden

22 november 2011 (de Redactie)

(Door Hans Roodenburg)

De problemen in de eurozone zijn zelfs onderwerp op straat, op verjaardagen en in de kroeg.Daarbij komen vaak allerlei complot-theorieën aan de orde die een eigen leven leiden.Zoals mensen die geloven dat ons land beter af zou zijn met de ouderwetse, vroegere gulden of - erger nog – dat zij denken dat de economie in de eurozone helemaal naar de gallemiezen gaat.



Aan de pessimistische opvattingen van mensen en hun vaak hardnekkig complotgedachten kan niet veel worden veranderd. Feit is wel dat verreweg de meeste economen – zij zijn er voor opgeleid – menen dat Nederland hoe dan ook met de euro beter af is dan met de gulden.

Nu is economie geen exacte wetenschap, maar erg afhankelijk van de vraag hoe ontwikkelingen uitpakken. Voor zover wij weten is slechts een gering aantal economen dat te pas en te onpas roept om terugkeer naar onze ‘eigen’ gulden.


Klamer

Een van hen is de Rotterdamse hoogleraar Arjo Klamer van de Eramsus Universiteit. Hij heeft zelfs een eigen website waarop hij in blogs zich nog steeds afzet tegen de euro. Voor hem is de huidige crisis ‘gefundenes fressen’ om zijn oude stokpaardje van stal te halen – we hadden beter de gulden kunnen behouden - sinds de invoering van de euro.

Over hoe hij er precies over denkt, verwijs ik de lezer van dit stuk naar de website van Klamer www.klamer.nl. Ik ken hem nog wel enigszins als columnist op de opiniepagina van het vroeger nog zelfstandig gemaakte Rotterdamse Dagblad (waar is de opinie in het huidige AD Rotterdams Dagblad gebleven?). Toen blonk hij al uit door zijn ingekleurde opvattingen. Sommige linkse collega’s liepen met hem weg.

De enige aantekening die ik hierbij wil maken is dat hij niet een ‘echte’ econoom is – die poogt de sociaal-economische en financiële wereld te doorgronden – maar hoogleraar in de economie van de kunst en de cultuur. Een heel belangrijk verschil. Zoiets als een autoverkoper die als automonteur optreedt.


Dijkgraaf

De tegenhanger van Klamer is een andere hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, lid van de Tweede Kamer voor de SGP Elbert Dijkgraaf. Veelal mede steunpilaar van het huidige rechts-christelijk-liberale kabinet. Wél een ware econoom.

Hij heeft het kabinet zo ver gekregen te onderzoeken of het mogelijk is de huidige euro te splitsen in twee verschillende soorten: de zogenoemde ‘neuro’ voor voornamelijk de Noord-Europese landen onder aanvoering van Nederland en Duitsland en het behouden van de euro voor de (zwakkere) Zuid-Europese landen met te grote begrotingstekorten zoals, Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.

Niet dat Dijkgraaf gelooft in een dergelijke splitsing maar met het onderzoek, dat volgens hem slechts een paar maanden hoeft te duren, wil hij aantonen dat een ‘neuro’ voor Noord-Europa zowel politiek als financieel onhaalbaar is.


D-mark

Nog sterker is zijn opvatting over de thans zo ‘mooi’ gevonden gulden, waarmee hij links en rechts in de Tweede Kamer aftroeft. In 1979 is de gulden in feite volgens hem al afgeschaft door een vrijwel gehele koppeling aan de waarde van de toenmalige Duitse mark. Ook al om economische redenen waardoor de eigenheid van de gulden, net zoals op 1 januari 2002 bij de invoering van de euro in het dagelijkse geldverkeer, in feite (niet in naam) verdween.

Ook andere topeconomen – van linkse en rechts signatuur – als Arnold Heertje, Sylvester Eijffinger, Rick van der Ploeg en Lex Hoogduin waarschuwen voor ‘aanzienlijk welvaarts- en vermogensverlies’ als de eurozone uiteen zou vallen. Dat zou volgens hen zelfs wel kunnen leiden tot economisch en politieke chaos, een recessie of zelfs depressie die vele miljoenen inwoners zal treffen.


Absurde reacties

Wat kunnen we hieraan nog toevoegen? Misschien ook weer voor de hand liggend. We moeten ons niet meer laten leiden door de financiële markten. Op elke scheet die in overheidsland wordt gelaten, reageren zij absurd. Laten de politici een bezuinigingsbeleid neerzetten zonder naar de financiële markten te kijken. Laat de particuliere beleggers, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en grootgeldmagnaten in hun eigen sop gaar koken. Ze proberen nu steeds hun koersontwikkelingen af te wentelen op de overheden.


Nog even een boodschap aan alle (particuliere) doemdenkers die de gulden terug willen. Het is altijd al zo geweest dat bij grote veranderingen in de economie (en in de belastingwetgeving) de laagste inkomensgroepen het meeste nadeel ondervinden. Het zal nu niet anders worden.


Deel dit bericht met je vrienden!