donderdag 19 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Niet konkelefoezen over Lijnbaankwartier

8 september 2013 (Hans Roodenburg)

De Lijnbaan en woonomgeving behoorden in de jaren ’50, ’60 en zelfs in ’70 nog tot de meest chique buurten van Rotterdam. De inmiddels monumentale Lijnbaan is in 1953 in gebruik genomen en heeft in de stad en in de omgeving grote faam. Het was indertijd een van de eerste verkeersvrije winkelstraten in de wereld.

In het spel Monopoly, dat vroeger (vóór het computertijdperk) erg populair was, kwam de Lijnbaan overigens niet voor. De ‘duurste’ straat in Rotterdam was de Coolsingel.


De reden: de Britse winkelketen Perry (dat Monopoly op de markt bracht) had daar een eigen filiaal en daarom werd de Coolsingel opgenomen in het financiële stratenspel.

De gemeente Rotterdam wil ‘het Lijnbaankwartier op de kaart zetten als één van de meest aantrekkelijke binnenstedelijke gebieden in de Benelux’. Foto: Stadsarchief

Ambitie
De gemeente Rotterdam wil, samen met andere betrokkenen, zoals winkeliers en vastgoedinvesteerders, ‘het Lijnbaankwartier op de kaart zetten als één van de meest aantrekkelijke binnenstedelijke gebieden in de Benelux’. Een nogal grote ambitie. In de gemeenteraad worden bij dit voornemen vraagtekens gezet.
ChristenUnie-SGP vond het zelfs een persbericht waard waarin het schrijft dat nog een lange weg is te gaan. De visie schiet volgens haar op twee punten ernstig tekort. Het eerste punt is ‘de complexiteit van de aanwezigheid van de Lijnbaan in het gebied en de lage kwaliteit hiervan’. Het tweede is dat volgens de ChristenUnie-SGP ‘te weinig zicht is op een prettig klimaat voor voetgangers en fietsers’.
In alle ambities moeten op een gegeven moment toch knopen worden doorgehakt. Want anders verpauperen deze voorname winkelstraat van Rotterdam en de aanpalende flats.

Kleinschaligheid
De gemeente geeft een aanzet door te stellen dat het kernwinkelgebied moet worden versterkt voor de massa en dat de aangrenzende winkelgebieden kleinschalig en divers moeten zijn. Dat zijn natuurlijk wel open deuren die ingetrapt worden maar aan de ‘stakeholders’ de taak om dit snel en adequaat vorm te geven. Waar is de tijd dat in Rotterdam beslissingen werden genomen zonder allemaal gekonkelefoes?
Winkelen, cultuur en uitgaan moeten in dit gebied met elkaar verbonden worden. Het aantrekkelijk wonen is de volgende ambitie. ,,Levendig stedelijk en historisch wonen in het Mauritskwartier. Hoogstedelijk wonen in een groene setting in het Lijnbaanensemble. Metropolitaan wonen in de Boulevardzone.’’

De inmiddels monumentale Lijnbaan (met op de foto het Stadhuisplein) is in 1953 in gebruik genomen en heeft in de stad en in de omgeving grote faam. Het was indertijd een van de eerste verkeersvrije winkelstraten in de wereld. Foto: Stadsarchief

Er moeten nieuwe woningen komen voor een zeer breed stedelijk georiënteerde doelgroep passend bij de woonmilieus, wensen en leefstijlen. De kantoren dienen geconcentreerd te worden aan het Weena en die aan de Westblaak moeten opgeknapt worden en worden hergebruikt. Soms moet men sloop ook niet uit de weg gaan.

Onveiligheid
Een algemeen en bewezen gevoel in Rotterdam is dat expeditiestraten in het Lijnbaankwartier onveiligheid uitstralen. Grof gezegd: er komt nogal wat hangjeugd (vroeger erg veel ‘bedelaars’ – ‘Mag ik een eurootje om met de metro naar mijn moeder te gaan?’) voor.
Commissielid Willem Sonneveld van ChristenUnie-SGP mist een duidelijke visie als het gaat om de fietsvriendelijkheid van het centrumgebied. ,,Uiteindelijk is het toch de auto die in vrijwel de hele binnenstad ruim baan heeft en die zorgt voor een overvloed aan barrières voor voetgangers en fietsers. Als het gaat om de binnenstad zou er meer ruimte moeten komen voor (veilige) fietsverbindingen en –voorzieningen,’’ aldus de partij die streeft naar een autoluwer binnenstad.

Politiek
Allemaal prima ideeën, maar weer dreigt een ambitieus project voor ruimtelijkje ordening in de stad te verzanden in politieke opvattingen, ambtenarij, inspraak en planologische procedures.
Mijn verzuchting: is er niet iemand die de kar hard trekt en knopen durft door te hakken. Goed of slecht, het gaat om het leven in de stad. Dat kan niet wachten op ellenlange discussies. Niet iedereen kan het naar de zin worden gemaakt.


Deel dit bericht met je vrienden!