vrijdag 20 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Foto Rinus Vuik

Navolging 'Vrienden van de Bruine Kroeg'

20 maart 2012 (Rinus Vuik)

Afgelopen donderdagavond was onze fotograaf Rinus Vuik aanwezig in café Linssen aan de Oude Binnenweg, alwaar de Vrienden van de Bruine Kroeg voor de 23e keer een bruine kroeg 'overvielen'. Tevens werd de eerste verjaardag van dit gezellig initiatief gevierd.

Dat een-en-ander niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit de grote belangstelling in de media. Naar verluid zullen in de komende maanden in meerdere steden VBK-borrels van start gaan, uiteraard georganiseerd door mensen uit de desbetreffende stad zelf, doch met dezelfde principes als VBK-Rotterdam.

Het hoofdprincipe bestaat uit het in standhouden van 'de bruine kroeg', een mooi stukje erfgoed. Bovendien speelt het sociale aspect een grote rol,daar het te ‘overvallen’ etablissement ook dient als ontmoetingspunt voor hen die a. het initiatief steunen, b. een gezellige avond in een bruine kroeg willen meemaken en c. het uitverkoren café een mooie omzet bezorgen.

Als blijk van waardering ontvangt het café de enige onvervalste ‘VBK’ deur- of raamsticker met detekst: ‘Deze kroeg is gezellig bevonden door de Vrienden van de Bruine Kroeg Rotterdam!’

U kunt zich aanmelden op de site van de vrienden.

Deel dit bericht met je vrienden!