donderdag 28 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Foto: Olaf van Velthuijsen.

Natuur ontwaakt, broedseizoen begonnen

1 maart 2019 (de redactie)

Hoewel het nog geen maart is, kan het kwik deze week stijgen tot 15 graden. En hoewel meteorologen ook nog nachtvorst voorspellen, ontwaakt de natuur en komt het broedseizoen weer flink op gang.

Vogels die af en aan vliegen en hun mooiste gezang laten horen. Of een specht die roffelend op de schors van een oude boom op zoek is naar de perfecte plek voor een holletje. Rotterdam heeft veel groen waar vogels zich heel goed thuis voelen. ‘Je kunt zien dat het broedseizoen al is begonnen’, zegt stadsecoloog Olaf van Velthuijsen.

Hij vervolgt: ‘Globaal houden we maart tot ongeveer half juli aan als broedseizoen. Dit kan ieder jaar verschillen. Dat is mede afhankelijk van de temperaturen en de soort.’

Haal wat tegels uit je tuin en maak meer ruimte voor planten en struiken en misschien een boom. Of hang een nestkastje op, zeker voor kleinere vogels. (Olaf van Velthuijsen - stadsecoloog)

Geef natuur de ruimte!
Het broedseizoen kan in korte tijd in alle hevigheid losbarsten. ‘Ook nu, na een relatief korte winter is dat niet onwaarschijnlijk. Je ziet dat ook andere dieren weer langzaamaan actief worden. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij werkzaamheden’, zegt de stadsecoloog.

Als het toch nog kouder wordt, kunnen vogels daar last van krijgen. ‘Misschien mislukt er een broedsel of stoppen ze met het maken van een nestje. De piek van het broeden ligt meestal rond eind maart of begin april. Maar vogels als de bosuil en de koolmees kunnen al in februari beginnen.’

Beschermd
In Nederland is wettelijk vastgelegd dat inheemse vogelsoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord tijdens het broeden. ‘Diverse roofvogels zijn het hele jaar beschermd. Daarnaast kunnen in de stad broedende vogels aanwezig zijn zoals de huismus en de gierzwaluw. Zij broeden in gebouwen en zijn het hele jaar beschermd’, weet Van Velthuijsen.

Help de vogels
Iedereen kan broedende vogels helpen, zegt de stadsecoloog. ‘Haal wat tegels uit je tuin en maak meer ruimte voor planten en struiken en misschien een boom. Of hang een nestkastje op, zeker voor kleinere vogels. Die maken daar dankbaar gebruik van.’

Onderstaande richtlijnen dienen in ieder geval te worden aangehouden:

- Plan rooi/sloop zoveel mogelijk buiten de broedperiode, dus voor half maart of na half juli;

- Als dit niet mogelijk is, moet altijd voorafgaand een controle te worden uitgevoerd om - eventuele broedgevallen op de werklocatie uit te sluiten;

Toch een broedgeval aanwezig? Dan werkzaamheden uitstellen tot na de broedperiode.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!