donderdag 23 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Minder uitbuiting eerstejaars student

1 september 2013 (Hans Roodenburg)

De naar schatting ongeveer 3500 nieuwe studenten dit jaar – in september is het officiële cijfer bekend - aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden in de stad in tegenstelling tot andere universiteitssteden wat gemakkelijker huisvesting. De prijzen van het huren van een kamer, afhankelijk van de grootte en het comfort, lopen uiteen van 250 tot ver boven de 600 euro per maand.


Zoals elk jaar waarschuwen de universiteit, de hogescholen en de gemeente Rotterdam voor huisjesmelkers en illegale onderverhuur. Studenten kunnen op 0800 1545 nagaan of een kamer legaal wordt verhuurd. Alleen op zelfstandige huurwoningen (vaak van woningbouwverenigingen) wordt soms huurtoeslag gegeven. De voorwaarden daarvoor zijn streng.

Op overnamekosten moet men alleen ingaan als men zelf voor een koopje op de eerste rij kan zitten. Laat ook vorige bewoners, die azen op overnamegeld, duidelijk weten dat je geen plicht hebt.

Overname
De overnamekosten (bij bijvoorbeeld een gemeubileerde kamer met gordijnen en vloerbedekking) zijn toegestaan maar mogen nooit in rekening worden gebracht voor vaste objecten (tegels, bad, douche, keukenaanrecht, enz.). Op overnamekosten moet men ook alleen ingaan als men zelf voor een koopje op de eerste rij kan zitten. Laat ook vorige bewoners, die azen op overnamegeld, duidelijk weten dat je geen plicht hebt.
Trap ook niet in ‘sleutelgeld’ om zeker te zijn van de huur van een kamer door particulieren en kamerverhuurbedrijven. Een redelijke borg mag wel worden gevraagd, maar die krijg je terug als je de kamer weer verlaat. Zorg dat je een kwitantie hebt waaruit blijkt dat je de borg hebt betaald.
Ondanks alle waarschuwingen is het huren van kamers in de grote universiteitssteden nog vaak uitbuiting van (nieuwe) studenten. Met name in Amsterdam en Utrecht. In Rotterdam is dat wat minder maar het blijft oppassen.
Amsterdam is erg in trek bij studenten omdat zij ten onrechte denken dat het daar veel gezelliger (met name in het uitgaansleven) is. Het zijn vooral jongeren die de stad Rotterdam niet kennen. Er zijn uitgaansgebieden en accommodaties speciaal voor studenten die in de Maasstad minstens net zo aardig zijn

Veel studenten
Volgens het CBS is de studentengroep in Nederland behoorlijk hoog. De cijfers voor het nieuwe academische jaar 2013/2014, dat maandag (2 september) officieel van start gaat, zijn nog niet bekend. Maar in 2012/2013 waren er ruim 240.000 studenten aan de universiteiten en 420.000 aan de hogescholen. In totaliteit aanzienlijk meer dan tien jaar geleden.
Op de jaarlijkse introductieweek voor nieuwe studenten op de Erasmus Universiteit kwamen (van 19 tot en met 22 augustus jl.) ruim 2300 jongeren af. Het totaal aantal eerstejaars zal waarschijnlijk hoger liggen.
De topstudies in Rotterdam zijn economie, management, rechten, sociale wetenschappen, geneeskunde en gezondheid. De EUR is een onderwijsindustrie op zich. Omgerekend naar fulltimebanen zijn er 2100. Er zijn circa 2700 mensen in dienst. Het aantal hoogleraren (jaarverslag 2011) bedroeg 473 van wie 261 op Woudestein, 195 bij het medisch centrum en 17 bij het Internationale Institute of Social Studies.

Topstudies in Rotterdam zijn economie, management, rechten, sociale wetenschappen, geneeskunde en gezondheid. De Erasmus Universiteit Rotterdam is een onderwijsindustrie op zich.

Niet-Nederlanders
Wel opvallend is de stijging van het aantal studenten met een niet-Nederlands paspoort dat inmiddels bij de EUR al meer dan 10 procent is. Hoeveel van de studenten wonen er in de stad? Dat is een vraag die zich moeilijk laat beantwoorden. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting biedt over Rotterdam wel wat gegevens over 2012.
Daaruit blijkt dat van alle studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit) ruim 7100 van de in totaal 19.280 als zelfstandig wonend in Rotterdam (uitwonend) staan geregistreerd. Nog altijd wonen (inwonend) er 1470 in de stad (vaak bij hun ouders). Het aantal buitenlandse studenten in het WO in de stad bedraagt 1620.
In het Hoger Beroepsonderwijs zijn die getallen nog hoger. Van de in totaal 33.630 studenten in het hbo van Rotterdam wonen er 12.430 in de stad van wie meer dan helft als uitwonend staat geregistreerd. Inwonend of uitwonend heeft vooral consequenties voor de studiefinanciering. Uitwonend is de basisbeurs driemaal zo hoog.

Verdere informatie op www.eur.nlDeel dit bericht met je vrienden!