maandag 6 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

€Minder migratiegroei in Rotterdam’

19 mei 2014 (door Hans Roodenburg)

De leidende coalitiepartij Leefbaar Rotterdam heeft zijn eerste succesje al binnen waarvoor men helemaal niets in de beleidssfeer heeft hoeven te doen.
Het is enigszins aan de aandacht van de media ontsnapt, maar in het eerste kwartaal van dit jaar lijkt de bijdrage van het buitenlandse migratiesaldo aan de bevolkingsgroei in Rotterdam af te nemen.
Een van de vele punten die Leefbaar Rotterdam nastreeft.

Althans dat constateert het bureau Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam. Het komt omdat meer naar hier komende migranten toch weer naar het buitenland vertrekken of teruggaan naar eigen land. Daarbij moet men vooral denken aan mensen van Oost- en Zuid-Europese herkomst.

Conclusies van het bureau Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

Zeshonderd meer
Van de in totaal 618.737 in Rotterdam wonende en geregistreerde inwoners per 1 april 2014 is het grootste aantal 315.577 Nederlands (51 procent). Van niet-westerse herkomst is 37 procent. Van andere westerse herkomst is 12 procent. Al met al zijn er in het eerste kwartaal volgens voorlopige cijfers ruim zeshonderd mensen in Rotterdam bij gekomen.
Er zijn bijna driehonderd personen van westerse herkomst bijgekomen en bijna zeshonderd van niet-westerse herkomst. Dat betekent dat het aantal personen van Nederlandse herkomst is gedaald met ruim tweehonderd. De bevolkingsgroei heeft zich vooral in het Stadscentrum afgespeeld. Dus Leefbaar Rotterdam zal nog lang niet tevreden zijn omdat het buitenlandse saldo nog steeds positief is maar wél dalend! Hoewel met name politiek leider Joost Eerdmans dondersgoed beseft dat (hoog)opgeleide buitenlanders in met name de haven van Rotterdam hard nodig zijn.

Conclusies van het bureau Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

Meer Nederlanders
Uit het analyseren van de cijfers over het eerste kwartaal blijkt voorts dat het binnenlandse saldo in Rotterdam ook minder negatief is geworden. Vanuit de rest van Nederland (van buiten de stadsregio) komen meer Nederlanders.
Het ‘buitenlandse saldo’ is volgens Onderzoek en Business Intelligence van Rotterdam in de afgelopen jaren ten opzichte van de sterke groeiperiode 2008-2011 flink gedaald. ,,Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 is dit saldo met bijna 75 procent afgenomen. Op jaarbasis is de vestiging vanuit het buitenland nog redelijk stabiel. Het jaarlijkse vertrek naar het buitenland is echter toegenomen. Dit doet zich voor bij diverse herkomstgroepen, waaronder zowel de klassieke migrantengroepen als Surinamers, Turken en overige niet westerse migranten als de groepen van Oost- en Zuid-Europese herkomst.’’
Het geboorteoverschot was in het eerste kwartaal vrij fors omdat er relatief weinig sterfgevallen waren. Sinds het eerste kwartaal van 2008 is het aantal Rotterdamse sterfgevallen niet zo laag geweest.

Rel
Wat betreft Leefbaar Rotterdam heeft het AD Rotterdams Dagblad een aardige analyse gemaakt over de rel dat de nieuwe Rotterdamse coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA al na twee dagen op springen staat. Dat zou komen omdat de door Leefbaar voorgedragen wethouder Ingeborg Hoogveld bij een stemming afgelopen donderdag in de raad uiteindelijk is gepasseerd door Ronald Schneider die voorheen fractievoorzitter was.

Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: ,,We hebben als partij voor heter vuren gestaan, als fractie staan we als één blok achter deze coalitie.''

Hoogveld is partner van ex-wethouder Marco Pastors die ex-politiek leider van Leefbaar Rotterdam is. Pastors is thans directeur programma Rotterdam Zuid en daarmee in feite topambtenaar daar. Hoogveld zou daardoor wellicht beschuldigd kunnen worden van belangenverstrengeling. Wel allemaal heel overdreven en hieraan liggen politieke spelletjes ten grondslag.

Onderschatting
Hoe het ook zij, de analisten van het AD Rotterdams Dagblad onderschatten de slimheid van politiekleider Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Hij heeft al gezegd dat het niet zo’n vaart zal lopen. ,,We hebben als partij voor heter vuren gestaan, als fractie staan we als één blok achter deze coalitie.''
Het zal ons dan ook niet verbazen als hij deze crisis weet te beteugelen. Hij is daarin slimmer en toegeeflijker dan Geert Wilders van de PVV waarmee Leefbaar Rotterdam veel te veel wordt vergeleken. Onze inschatting is dat Leefbaar Rotterdam én Eerdmans minstens tot de volgende gemeenraadsverkiezingen in 2018 leidend is in het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven