woensdag 11 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

Foto is afkomstig van Twitter

Mikuláš: deTsjechische Sint

17 november 2019

(door Kees Versteeg)

Tweet: Ik stel voor dat we volgend jaar de Tsjechische Sint uitnodigen. Die paar christenen die hierover gaan zeuren gaan we, zoals gebruikelijk, negeren (Eliska Sovele @sovos62)

(...) op 5 december is het hier ook feest! Mikuláš, zoals de beste man hier heet, daalt dan langs een gouden ladder af uit de hemel – hij is namelijk lang geleden overleden.

Bij aankomst op aarde wordt Mikuláš opgewacht door een duivel, Čerť genaamd. Eén blijkt ruim voldoende om kinderen angst aan te jagen en zo nodig in de zak mee te nemen. Vanuit de hemel daalt een engel met Mikuláš mee af om hem te beschermen tegen Čerť. Een veel kleinere staf dus, dan de Nederlandse traditie voorschrijft.
Op dezelfde avond als in Nederland deelt hij ’s avonds cadeautjes en snoepgoed uit aan alle kinderen. De meeste Tsjechische gezinnen laten om die reden de deur van het balkon open. Misschien dat dat te maken heeft met de vele schoorsteenloze communistische flats?

Bron: blog zendingswerkers Leendert en Nelleke Wolters

Lees meer over:

Mikulas Tsjechië
Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze