maandag 2 augustus 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Meten met twee juridische maten

10 november 2015 (de Redactie)
Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze stukken. Gastschrijver van dit artikel (een mix van ingezonden brief en opiniestuk) is Ronald Sørensen, Rotterdammer en voormalig senator Eerste Kamer voor de PVV.


(Door Ronald Sørensen)

De goedmensen tuimelden over elkaar heen, toen Halbe Zijlstra voorstelde om de opvang voor asiel- c.q. gelukzoekers te versoberen. In ons land gold immers voor iedereen dezelfde regels? Maar is dat zo? Buiten dat mensen met twee paspoorten zich aan een rechterlijk vonnis kunnen onttrekken door naar het land van hun andere nationaliteit te vertrekken, bestaat nog een juridische ongelijkheid.

Toen ik een jaar geleden een interview gaf aan een Rotterdamse website, onthulde ik dat me ooit is verboden nog verder les te geven op het tweetalig VWO, omdat ik openlijk voor Pim Fortuyn gekozen had. ,,Op verzoek van de ouders,’’ werd me voorgelogen.*
Niemand keek klaarblijkelijk op van mijn ’Berufsverbot’, ondanks dat het interview veel is gelezen. Op een reünie zag ik de verantwoordelijken. Ze bleken nog steeds achter hun schandalige beslissing van destijds te staan.

Het ging al volkomen fout toen Hans Janmaat werd veroordeeld omdat hij gezegd had dat Nederland vol was.In artikel 1 van de grondwet** staat toch duidelijk dat niet op grond van politieke gezindheid mag worden gediscrimineerd.
Sterker nog. Ooit op voorstel van communisten ingesteld was het artikel juist bedoeld om discriminatie i.v.m. politieke voorkeur te voorkomen. Alleen communisten en ex communisten hadden er onder te lijden gehad.

Het ging al volkomen fout toen Hans Janmaat werd veroordeeld, omdat hij gezegd had dat Nederland vol was. Notabene hetzelfde dat oud ministers Drees en Zijlstra ooit ook gezegd hadden om emigratie te stimuleren, maar wie durfde het voor Janmaat op te nemen?

Bij het zien van een programma waarin rechters ’n tipje van de vaksluier oplichtte werd me bijna van verontwaardiging de adem benomen, toen door zo’n rechter - die mede verantwoordelijk is voor de keuze van andere toekomstige rechters - zonder enige schroom gezegd werd, dat mensen die op de PVV (zoals ik dus!) stemmen nimmer rechter zouden kunnen worden.***

Ik begrijp mijn geestverwanten in de Tweede Kamer ook niet, dat ze die meneer niet direct voor één van zijn collega’s hebben gesleept, want hier wordt artikel 1 van de grondwet door een belangrijke rechter gewoon aan zijn arrogante laars gelapt.

Natuurlijk weet ik dat rechters historisch gezien tot de meest volgzame medewerkers van de bestuurlijke elites worden gerekend. Anders zouden dictators immers nooit doodvonnissen e.d. hebben kunnen ensceneren, maar in ons land?
Volgend jaar komt Geert Wilders voor de onafhankelijke rechter. Als hij veroordeeld wordt mogen ze mij ook gelijk oppakken, want ik zal dan en met mij duizenden, zijn ‘misdrijf’ direct herhalen.

O ja. Ik vind dat Nederland ondertussen wel vol is.


*) zowel Bomhof als Phoa waren beiden voorzitter van de oudercommissie en beiden kozen voor de LPF!
**) http://www.art1.nl/artikel/1198-artikel_1_van_de_grondwet
***) Kijken in de ziel van rechters. NCRV.

Deel dit bericht met je vrienden!