vrijdag 5 maart 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Memorandum van het fascisme & nazisme

16 mei 2017 (Rein Heijne)

Opdat wij niet vergeten

Steeds opnieuw kijk ik met verbijstering naar de gruwelijke beelden van het fascisme en nazisme. Ook nu weer tijdens de TV – uitzending van HhhH, Himmlers hersens heten Heydrich. Naar de beelden waarop te zien is hoe veel onschuldige, machteloze mensen op beestachtige wijze de dood in werden gejaagd. Zoals bij Babi Yar door Heydrich’s Einsatzgruppen.

Maar ook steeds weer stel ik mijzelf dan de vraag hoe het in vredesnaam mogelijk is dat dit fascisme/nazisme zo sterk kon worden en zoveel aantrekkingskracht kon uitoefenen op weldenkende mensen in een hoog beschaafd Europees land. Wat betekent beschaving eigenlijk dan nog?

Hoe rijker en krachtiger een beschaving, des te dodelijker is kennelijk ook haar barbarij, volgens de Franse policoloog Achcar. Sommigen snijden kelen door, anderen “cut daisies” (vert. plukken madeliefjes) d.w.z. doden massaal vanaf grote afstand met “daisy cutters”. Sommigen kapen vliegtuigen om deze als wapen te gebruiken, anderen lanceren kruisraketten bij “chirurgische” ingrepen. Zo vonden de Nazi’s de geïndustrialiseerde genocide uit, in een land op het hoogtepunt van de “Westerse beschaving”.

Het fascisme/nazisme was een ultranationalistische massabeweging met als belangrijkste roeping het kapitalisme te beschermen tegen alles wat haar bedreigde te vernietigen, zoals de opkomende arbeidersbeweging en het socialisme. Het wilde een definitief einde maken aan de klassenstrijd en alle democratische krachten bestrijden ten bate van de hoogste financiële kringen.

Zo het fascisme/nazisme ergens voor stond, dan zeker voor grootscheepse overheidssteun aan het bedrijfsleven. Voor de gewelddadige repressie van allen die zich verzetten tegen industriële uitbuiting en tegen hen die opkwamen voor de belangen van de arbeidersklasse.

Zo hadden zowel fascisme als nazisme ook veel bewonderaars in het Amerikaanse bedrijfsleven. En werden de oorlogsinspanningen van de nazi’s vanuit het Westen heimelijk gesteund, in de hoop en verwachting dat daardoor het communisme vernietigd zou worden.

Veel Westerse staten hebben gecollaboreerd met het fascisme/nazisme. Zo onderhield de Britse premier Neville Chamberlain nauwe contacten met de nazi’s. Net als vele andere vertegenwoordigers van zijn klasse zag hij Hitler als een bolwerk tegen het communisme.

Op een foto uit 1933 is te zien hoe de Engelse prinses Elisabeth (de latere koningin) de Hitlergroet demonstreert. Die Hitlergroet was haar aangeleerd door haar oom Edward VIII die een groot nazisympathiesant was. In een begeleidend artikel (Volkskrant, 20.7.2015) wordt gememoreerd dat nogal wat Britse aristocraten de Duitse dictator als bondgenoot tegen het communisme zagen.

In het onlangs verschenen boek Go-betweens for Hitler. (Bemiddelaars van Hitler) schrijft historicus Karin Urbach over de banden tussen de Europese aristocratie en Het Derde Rijk. Zij beschrijft daarin hoe belangrijke Duitse aristocraten gedurende het Derde Rijk bij hebben gedragen aan Hitlers’ geheime diplomatie en daarmee zorgden voor invloedrijke kontakten en relaties binnen Europa.

Tijdens de jaren twintig terroriseerden de door de zakenwereld gesubsidieerde bruinhemden van de SA (Sturmabteilung) de industrie- en landarbeiders. Veel Duitse communisten/socialisten werden toen vervolgd en vermoord. Hitler wilde met steun van ondernemers tegen het bolsjewisme gaan vechten, zoals hij al in zijn Mein Kampf had beschreven.

Tegen het jaar 1930 verhoogden de meeste zakenbaronnen hun subsidies aan Hitler, omdat zij vonden dat de Weimar-republiek hun belangen onvoldoende behartigde. Na de machtsovername in 1933 verboden de nazi’s arbeidersorganisaties en beëindigden ze alle vormen van verkiezingen, oppositie en onafhankelijke publicaties.

Op 22 juni 1941 volgde in het Oosten Operatie Barbarossa, de aanval op Sovjet Rusland. Deze aanval op Sovjet Rusland is de grootste militaire operatie op het gebied van ingezette troepen en slachtoffers uit de geschiedenis. Aan het oostfront speelde zich de grootste en meest bloedige campagne van de Tweede Wereldoorlog af.

Het officiële oorlogsdoel was de totale uitroeiing van het "joodse ras", en van communisten en Slavische bevolking. Zo zou een ideale samenleving worden geschapen waarin een elite van Germaanse kolonisatoren (Uebermenschen) zou heersen over een onderlaag van ongeletterde Slavische Untermenschen.

Terwijl Auschwitz - Birkenau het meest beruchte vernietigingskamp zou worden koos de “fatsoenlijke, godvrezende” directie van I.G. Farben bewust voor de bouw van het kamp Auschwitz III als plaats voor een goed renderende fabriek. Evenals de firma Krupp Stahl. Vanuit dit uitgebreide kamp Auschwitz III en de nabij gelegen werkkampen werden gevangenen te werk gesteld om dwangarbeid te verrichten bij verschillende ondernemingen waaronder ook die met westerse belangen.

In maart 2003 verscheen het artikel How the Bush family made its fortune from the Nazis: The Dutch Connection. Daarin beschrijft voormalig aanklager van het Department of Justice Nazi War Crimes en directeur van het Florida Holocaust Museum John Loftus hoe de familie Bush haar fortuin verdiende aan de Nazis. Grootvader Prescott Bush werkte daarbij nauw samen met de Duitse staalmagnaat Fritz Thyssen. Ook in een verslag van de Amerikaanse onderzoeker Reid Olsen wordt gewezen op de nauwe banden van industrielen en bankiers met de Nazis.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

 

Deel dit bericht met je vrienden!