zondag 24 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Witwassen tegengaan Foto M PoseMuckel pixab

Meer dan €3000 cash in de handel mag straks niet meer

28 september 2020 (een van onze verslaggevers)

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk. Dat is een van de maatregelen waarmee de overheid witwassen van -uit duistere zaakjes verkregen of voor de belasting verzwegen- geld gaat aanpakken.

Tegelijk daarmee wordt gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.

Dit staat in een nieuw wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd en dat voor advies naar de Raad van State gestuurd is.  Na het advies wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en openbaar gemaakt.

Verbod op diensverlening uit 'hoog-risico landen'

Verder worden in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen om de integriteit van het beheer van vennootschappen (de trustsector)  te waarborgen. De afgelopen jaren is gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden. Dit betekent dat er een verbod komt op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en dat het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

Plan van aanpak witwassen

Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

 

Lees meer over:

misdaad witwassen
Deel dit bericht met je vrienden!