maandag 6 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Maasvlakte 2 is goed voor de staatskas

17 februari 2013 (door Hans Roodenburg)

Aan de kas van de Rijksoverheid maakt het Havenbedrijf Rotterdam volgende maand € 290 miljoen over. Een ongekende meevaller voor de kas van de bezuinigende staat. Die komt onder andere doordat bij de aanleg van Maasvlakte 2 tot op heden nauwelijks tegenvallers zijn voorgekomen. ,,Het project kost ons minder dan waar we rekening mee hielden,’’ zegt financieel directeur Paul Smits van het Havenbedrijf.

Dat brengt onze gedachten terug naar de jaren 2004-2006 toen de moeizame politieke besluitvorming nog moest plaatsvinden. In de Tweede Kamer, maar ook in Rotterdam, was er veel weerstand, met name bij politieke partijen als Groen Links en de SP en bij de milieubewegingen die méér natuurcompensatie voor het nieuwe haven- en industrieterrein in zee wilden en die uiteindelijk deels hebben gekregen.

Prachtig beeld van de kadebouw voor de Maasvlakte 2. Foto's Havenbedrijf Rotterdam

Politiek
Van die politieke partijen (en misschien ook wel de zich nogal eenzijdig opstellende Partij voor de Dieren die in november 2006 met twee zetels in de Tweede Kamer kwam) hoor je daar nu weinig positieve dingen over uiten. Voor de politiek geldt ook dat als je geschoren wordt, je moet stil blijven zitten.
Iedereen begint het nu te beseffen. In de afgelopen decennia zijn grote infrastructurele projecten (HSL, Betuwelijn, vernieuwingen aan waterwegen, spoorlijnen, rijkswegen) financieel volkomen uit de hand gelopen.
Niet alleen omdat aannemers elk wissewasje in rekening brachten, maar ook door soms te vergaande milieu-eisen en hobbyisme. En niet te vergeten omdat de verantwoordelijke ministers bij het door de Tweede Kamer slepen van hun plannen veiligheidshalve aan de lage begrotingskant waren gaan zitten.
Bij Rotterdams grootste nieuwe havenproject sinds de aanleg van Maasvlakte 1 is het eens een keer goed gegaan. Eind van dit jaar moeten de eerste containerschepen gaan aanleggen.

Acht jaar eerder
Het bedrag dat het Havenbedrijf Rotterdam aan het rijk overmaakt gebeurt acht jaar eerder dan in 2005 is gepland.
Toen spraken het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf af dat het Havenbedrijf in 2011 en 2012 in totaal € 726 miljoen van het Rijk kreeg als bijdrage voor de aanleg van Maasvlakte 2 en dat het Havenbedrijf vanaf 2021 verspreid over een aantal jaren hetzelfde bedrag als extra dividend aan het Rijk zou uitkeren.
Naast deze eenmalige terugstorting van € 290 miljoen verhoogt het Havenbedrijf structureel nu ook het jaarlijkse dividend aan de gemeente met ca. € 13,3 miljoen en aan het Rijk met ca. € 5,5 miljoen.
Financieel directeur Paul Smits van het Havenbedrijf schrijft dat de financieringspositie van het Havenbedrijf zich gunstiger heeft ontwikkeld dan in 2006 verwacht.

Een indruk van de 'harde zeewering' die is hergebruikt voor de bescherming van Maasvlakte 2.De aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 is tot op heden voorspoedig gegaan, investeringen in het bestaande havengebied zijn de afgelopen jaren lager uitgevallen dan geraamd en het Havenbedrijf heeft de operationele kosten goed in de hand gehouden, terwijl de overslag zich positiever ontwikkelde.

 

Aandeelhouders
Tot nu toe ontvingen beide aandeelhouders 4 procent dividend over de waarde van het ingebrachte vermogen in het Havenbedrijf. De gemeente is voor 70,83 procent aandeelhouder, de staat voor 29,17 procent. Samen ontvingen zij in 2012 € 65,1 miljoen regulier dividend: de gemeente € 46,1 miljoen en de Staat € 19 miljoen.
De contracten voor de aanleg werden al in 2007 getekend! Met de eerste fase is een investering gemoeid van 1,9 miljard euro. De totale investering zal op basis van het prijspeil 2006 2,9 miljard euro bedragen.
Overigens gaan er steeds meer stemmen op om dit nieuwe grote havengebied ook te gebruiken voor andere industriële- en overslagactiviteiten. Het geeft een grote impuls aan de import- en exporteconomie van ons land en houdt de Rotterdamse haven modern en blijvend omvangrijk.
Het heeft zelfs Chinese proporties. Hoewel in dat economisch sterkste groeiland ter wereld in de afgelopen en komende decennia wel tien Maasvlaktes zijn en worden aangelegd!

Uitkeringen
De financiële gevolgen van de Maasvlakte 2 tonen nu al aan dat een overheid beter kan investeren in zaken die uiteindelijk geld én werkgelegenheid opleveren dan het alleen maar pompen van meer geld in uitkeringen, zorg en het geven van subsidies aan allerlei sectoren, zoals de cultuur.
Natuurlijk moet het voor een kabinet een kwestie zijn van én-én. Maar vooral in tijden dat de broekriem moet worden aangehaald is het beter dat de regering meer uitgeeft aan verbetering van de economische structuur van ons land en op zijn minst de subsidiesectoren en de overdracht van inkomens (naar uitkeringen) ‘even’ laten bloeden.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven