donderdag 19 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

De waterweg bij de Maaslantkering Foto Svdmolen cco

Livestream Nieuwe Waterweg (video)

30 januari 2022 (een van de redacteuren)

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee, en werd in 1872 in gebruik genomen. De lengte van deze doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, maar destijds tot de gemeente 's-Gravenzande behoorde, bedroeg 4,3 km. Door de verbreding van het strand is hij nu wat langer: tot aan het eind van de splitsingsdam die hij deelt met het Calandkanaal, waar de Maasmond begint circa 7 km. Vanaf 1877 werd de doorgang belangrijk verbreed en verdiept en kwam echt een nieuwe waterweg tot stand.

Rotterdam was in het midden van de 19e eeuw al een van de grootste havensteden geworden. Dit kwam onder meer door het grote aandeel aan doorvoer naar Duitsland en Engeland. De toename van het aantal scheepsbewegingen leidde tot een capaciteitsprobleem. De delta van de Rijn was bovendien zo vertakt dat het voor de moderne grotere schepen van die tijd steeds moeilijker werd om de haven te bereiken. Daarom gaf de regring de opdracht tot de aanleg van de Nieuwe Waterweg.

De oostelijke grens van de Nieuwe Waterweg wordt gemarkeerd door de Maeslantkering. De kering maakt deel uit van de Europoortkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken. Wordt er een waterstand voorspeld van meer dan 2,60 meter boven NAP in Rotterdam, dan gaat het systeem automatisch over tot de voorbereidende werkzaamheden voor een sluiting. Dit hoeft niet te betekenen dat de Maeslantkering werkelijk sluit. Deze moet gesloten zijn wanneer het peil van 3,00 NAP is bereikt.

Zie ook:

Lees meer over:

haven live video
Deel dit bericht met je vrienden!