woensdag 8 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

€Kijkje in keuken Rotterdamse NIDA’

4 september 2014 (door Ronald Sørensen)

Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze opiniestukken. Gastschrijver van dit artikel is Ronald Sörensen, Rotterdammer en senator Eerste Kamer voor de PVV.

In de stad opereert een club religieuze fanaten, wiens politieke achtergrond ik eerder geschetst heb.


Naast het onderverdelen van mensen in waardevolle en waardeloze groepen en het accepteren van geweld als oplossing voor conflicten is een ander kenmerk het herinterpreteren van de geschiedenis.
Op de site Wij Blijven Hier (Hoera) gunt NIDA ons een aardige blik in hun keuken.

Grondlegger
Zo blijkt dat de grondlegger van het secularisme een moslim was! Ibn Rushd (let op niet Rushdi dus) uit het ooit door de Moren bezette Andalusië.
Nu betekent secularisme oorspronkelijk het in bezit nemen door de staat van kerkelijke bezittingen, dus dat kan kloppen.

De Geuzenpenning met de inscriptie ‘Liever Turks dan Paaps’ (Liver Turcx dan Paus).

Merkwaardig dat alleen wij in het Westen die wijze les van scheiding tussen kerk en staat ter harte hebben genomen – pas na de Verlichting overigens – en islamitische staten niet! Die hebben nog steeds een middeleeuwse opvatting over de relatie tussen geloof en staat.

Uitwisseling
Geschiedenisles is aan ons voorbij gegaan, want de bezetting van Oost Europa door de Ottomanen was niets anders dan een ‘culturele uitwisseling’. Dat klopt want Oost Europa heeft eeuwen ondervonden waar de Ottomaanse bezetting toe geleid heeft.
Dat de bevolking van Oost Europa blij was met deze culturele uitwisseling, durf ik te betwijfelen, tenzij je het gewapenderhand veroveren van steden, landen en volkeren, die zich daar met hand en tand tegen verzetten een verrijking vindt. Ook het uitmoorden van de bevolking van Byzantium en vele minderheden lijken evenals het invoeren van het Dhimmy systeem op het eerste gezicht geen zaken waar je blij van wordt. Maar, we zullen ons wel vergissen.

In 1683 sloegen de Polen onder aanvoering van Jan III Sobieski de Turken terug voor de poorten van Wenen.

Dom natuurlijk dat het gros van de Oost Europeanen zich niet tot de islam heeft bekeerd. Kregen die verdraagzame Ottomanen stank voor dank!

‘Liever Turks…'
Ook wij Nederlanders hebben groot respect gehad voor de tolerantie van die cultuur uitwisselaars, want wij riepen: ‘Liever Turks dan Paaps’. Dat had klaarblijkelijk niets te maken met het feit dat onze toenmalige vijand in oorlog was met de Ottomanen en het besef: Uit twee uiterste kwaden kiezen we, nu onze steden worden uitgeroeid door katholieken (Papen), zgn. voor andere massamoordenaars, want het was één pot nat.
Nee, het was de wens om in ons land ook de ‘zegeningen’ van de Ottomanen in te voeren. Het ‘tolerante’ beleid van de sultans die kinderen roofden voor hun 'Janitsarenkorps' zou door de protestanten geprezen worden. Bronvermelding is er niet, maar dat is bij deze manier van geschiedinterpretatie ook niet echt nodig.

Zegeningen
Het had dus niet veel gescheeld of ook West Europa had de ‘zegeningen’ van het tolerante Ottomaanse rijk aan den lijve ondervonden.
Helaas voor ons: In 1683 sloegen de Polen onder aanvoering van Jan Sobieski de Turken terug voor de poorten van Wenen, zodat de culturele kruisbestuiving aan ons niet gegund werd. Ook de religieuze uitwisseling is aan onze kathedralen en kloosters voorbij gegaan, want ze staan er nog.

Het spraakmakende Polenmeldpunt is gesloten, anders had ik Jan Sobieski zeker postuum gemeld.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven