dinsdag 17 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Dobbelstenen van biogrondstof (celluloseacetaat). Foto Roland Scheicher cc

Kabinet omarmt SER-advies biogrondstof

18 oktober 2020 (de redactie)

Zet vaste biogrondstoffen vooral in als productiegrandstof. Ze inzetten als brandstof is laagwaardig maar heeft in rol op middenlange termijn ten behoeve van flexibel vermogen bij elektriciteitsopwekking zegt de SER in het advies biomassa in balans dat deze zomer uitgebracht werd. De regering neemt dat advies over, 'Biogrondstoffen zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te maken', zo maakte ze vrijdag bekend. 

Klimaatneutraal en circulair

De klimaat doelstellingen behelzen dat in 2030 de CO-uitstoot met 49% teruggedrongen is en dat Nederland in 2050 volledige klimaatneutraal en circulair zal zijn. Eerder stelde de ministerraad het klimaatakkoord en het uitvoeringsprogramma circulaire economie vast.

Nu kiest het kabinet voor het advies van de SER en omarmt het een verantwoorde inzet van biogrondstoffen. Die zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te maken. Uitgangspunt daarbij is vooral de hoogwaardige inzet van duurzame biogrondstoffen; toekomstbestendig en beter voor de planeet.

Het kabinet deelt de zorgen in de samenleving over luchtkwaliteit en duurzaamheid die er met name zijn rond de inzet van houtige biogrondstoffen en onderneemt hierop actie. Zo komen er voor biomassacentrales in de wijken strengere eisen aan onder meer uitstoot.

Met het duurzaamheidskader wil het kabinet duidelijkheid bieden voor de komende jaren. Dat geeft  zekerheid, ook voor bedrijven die willen investeren en dat is belangrijk voor onze economie.

Biogrondstoffen laagwaardig en hoogwaardig. Grafiek SER advies juli 2020

Hoog- en laagwaardige toepassingen van biogrondstof

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het duurzaamheidskader biogrondstoffen vastgesteld. Met daarin een concrete uitvoeringsagenda, onder andere om laagwaardige toepassingen van biogrondstof - het gebruik als brandstof- af te bouwen, en hoogwaardige toepassingen te stimuleren.

Hoogwaardig: plastic van biogrondstof 

De SER adviseert het beleid rond toepassing van biogrondstoffen te verdelen in de categorieën opbouw, ombouw en afbouw. Het kabinet is van mening dat deze nieuwe indeling helpt bij zorgvuldige inzet van biogrondstoffen, en neemt deze dus over.

Concreet betekent dit dat het kabinet inzet op opbouw van hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld het gebruik van biogrondstoffen in de chemie, om olie en aardgas te vervangen bij de productie van plastic. Ook in de bouw zijn allerhande mogelijkheden, denk aan groen asfalt en versterkt beton. De markt krijgt ondersteuning om deze meer te gaan gebruiken. Ook pleit Nederland in Europa voor de verplichte inzet van recyclebare bioplastics.

Tussenoplossing

Verder stimuleert het kabinet de inzet van biogrondstoffen voor sectoren waar verduurzaming van groot belang is, maar elektrificatie nog ver weg: ombouw. In die sectoren zijn duurzame biogrondstoffen komende decennia een belangrijk deel van de oplossing. Voor onder meer zwaar wegtransport werkt het kabinet aan een regeling die de markt ondersteunt bij de transitie naar inzet van geavanceerde biobrandstoffen. Daarvoor is 200 miljoen euro beschikbaar. Voor scheepvaart en luchtvaart zet het kabinet voornamelijk in op internationale afspraken.

Vergelijk met zon en wind (en kernenergie)

De SER bepleit in biomassa in balans onder meer het voortdurend afwegen van gebruik van biogrondstoffen (brandstof en productiemateriaal) tegenover andere CO2 neutrale energiebronnen. Pag 54: 'het is relevant of de inzet van biogrondstoffen voor elektriciteitsproductie met de productie van elektriciteit op basis van kolen, gas, zon of wind (of kernenergie) wordt vergeleken'. Kernenergie tussen haakjes omdat, zoals iedereen weet dat kernenergie op middenlange termijn politiek in dit land niet opportuun is.  

Verpakking celluloseacetaat Foto Christian Gahle cc 

Afbouwen brandstof

Voor laagwaardige toepassingen, waar betaalbare alternatieven beschikbaar zijn of zullen komen, zet het kabinet in op afbouw. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van biogrondstoffen voor basislast warmte in warmtenetten en elektriciteit. Het kabinet wil daar zo snel als dat haalbaar en betaalbaar mogelijk is van af. Voor productie van uitsluitend elektriciteit worden al geen subsidies meer afgegeven. Voor de productie van warmte voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw uit houtige biomassa gaat dit ook gebeuren. Wanneer dit precies gebeurt, bepaalt het kabinet voor het eind van het jaar. Het PBL is gevraagd hier advies over uit te brengen.

CO2 neutraal

Met dit duurzaamheidskader biogrondstoffen zet Nederland een volgende stap op weg naar het realiseren van een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!