vrijdag 5 maart 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Kaart: Waar komt biomassa vandaan?

11 mei 2020 (de redactie)

Waar komen al die pellets - houtsnippers - vandaan waarmee in onze kolencentrales wordt bijgestookt? Zie de kaart voor wat uit het buitenland komt. 'De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. Dit betreft vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer van bos, landschap en bebouwde omgeving. 77% van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton' (Bron: duurzaamnieuws.nl).

Resthout wordt door het Planbureau van de Leefomgeving gedefinieerd als een boom met een diameter van minder dan 36cm.

 

Deel dit bericht met je vrienden!