dinsdag 14 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Kaart: Waar komt biomassa vandaan?

11 mei 2020 (door de redactie)

Waar komen al die pellets - houtsnippers - vandaan waarmee in onze kolencentrales wordt bijgestookt? Zie de kaart voor wat uit het buitenland komt. 'De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. Dit betreft vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer van bos, landschap en bebouwde omgeving. 77% van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton' (Bron: duurzaamnieuws.nl).

Resthout wordt door het Planbureau van de Leefomgeving gedefinieerd als een boom met een diameter van minder dan 36cm.

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven