zaterdag 8 mei 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Is PVV-voorman Wilders (g)een fascist?

26 december 2013 (Manuel Kneepkens)

‘Mag je Wilders met Hitler vergelijken?
Nee, Hitler blondeerde zijn haar niet!’

Vindt u het bovenstaande al te harde humor? Het is toch écht niet harder dan de grappen van Wilders zelf, een politicus, in wie een beeldend kunstenaar verloren is gegaan. Zo kwam hij eerder al met een heuse film - ‘Fitna’ - en recent ontwierp hij als een ware ‘Dutch designer’ een kunstzinnige sticker (wordt vast een collectors item!).

Hij gebruikte daarvoor de Saudisch-Arabische vlag, waarop in het Arabisch de islamitische geloofsbelijdenis staat. Maar op de vlag op de Wilders-sticker staat nu te lezen, eveneens in het Arabisch: ‘De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De Koran is gif ‘. Je moet er maar opkomen!

Maar daar gaat het nu niet over. Wel over aan de hierboven aangehaalde Wilders-Hitler-anekdote ten grond liggende suggestie dat Wilders een fascist is.
Is dat zo?

Leefbaar
Misschien is die vraag nog wel het meest van belang voor Rotterdam! Met name Leefbaar Rotterdam.
Recent immers werd Wilders door een meerderheid van de 35.000 stemmers uit het Nederlandse tv-publiek – hoe groot die meerderheid was t.o.v. nummer twee werd er niet bij vermeld - van het tv-programma ‘Eén Vandaag’ gekozen tot ‘Politicus van het Jaar’.
Bij die uitverkiezing was een vraaggesprek.
En daarin kwam natuurlijk de onvermijdelijke vraag aan de orde, waarom hij, Wilders, niet met zijn partij aan de gemeentelijke verkiezingen van 19 maart a.s. deelneemt. Behalve in Almere en Den Haag dan.
Wilders sprak vervolgens voornamelijk over Rotterdam. In Rotterdam deed hij niet mee, want hij wilde, ,,Leefbaar Rotterdam niet in de wielen rijden.’’

Stemmen
Een juiste observatie. Want Wilders haalde bij de landelijke verkiezingen zijn meeste stemmen in Rotterdam in die kiesdistricten waar Leefbaar Rotterdam ze haalde bij de gemeenteverkiezingen. Zou de PVV meedoen aan de gemeentelijke verkiezingen in Rotterdam, dan zou dat Leefbaar Rotterdam zeker stemmen kosten.

Wilders adviseerde zijn aanhang Leefbaar te stemmen, want ‘een verwante partij’. Hij had daarbij ook nog kunnen wijzen op de personele verbanden tussen de PVV en Leefbaar. Zo zit oud- fractievoorzitter Ronald Sørensen van Leefbaar thans voor de PVV in de Eerste Kamer en Barry Madlener, oud Leefbaar-raadslid in Rotterdam, heeft eerst Wilders fractie in het Europarlement aangevoerd en is nu lid van de Tweede Kamer voor de PPV.

Demonstratie
Op de op 21 september jl. door de PVV geëntameerde demonstratie tegen het beleid van het kabinet Rutte II op de Koekamp in Den Haag waren er zowaar enige types die daar openlijk de fascistengroet, gestrekte arm schuin omhoog, brachten. In de Tweede Kamer werd Wilders daarover door D66-fractievoorzitter Pechtold ondervraagd en daarbij zei Wilders dat hij daaraan weinig doen kon.
Die mensen waren plotseling tussen de zijnen opgedoken. Toen Pechtold daarop vroeg waarom hij zich daar niet van wilde distantiëren begon Wilders hem op niet misse wijze te schofferen (,,klein, miezerig mannetje’’), want hoe had de laatste het überhaupt durven wagen hem, Wilders, met het fascisme in verband te brengen!

De Groet
Ooit, vrijdag 10 mei 2002 toen ik de Sint Laurentius en Sint Elisabethkerk uitkwam ná de begrafenisdienst voor Pim Fortuyn, heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen dat ook daar al, verspreid tussen het gewone publiek op de Mathenesserlaan, sommigen de fascistengroet brachten.
Nu heeft Pim Fortuyn al evenmin als Wilders ooit om dergelijke adhesiebetuigingen gevraagd. Maar ja, het is natuurlijk wel een feit dat dergelijke lieden niet verschijnen op meetings van de VVD, het CDA en wat dies meer zij.
Terecht kan men tegenwerpen dat het feit dat zowel Fortuyn als Wilders adhesiebetuigingen van fascisten kregen, c.q. krijgen, henzelf nog niet per se tot fascisten maakt. Daar is meer voor nodig.
Hoe zit het dan wel?

Fascistische partij
Ongeveer een jaar geleden ontstond er veel commotie rond de scriptie van de Tilburgse bachelor student Bovekerk, waarin ‘bewezen’ werd dat de PVV een fascistische partij was. Dit voornamelijk op grond van een toetsing aan de criteria die Robert O. Paxton in ‘Anatomy of fascism’ - het standaardwerk over ontstaan en ontwikkeling van het fascisme - hanteert inzake het al dan niet fascistisch zijn van een partij of beweging.

Bovekerk kreeg van zijn begeleiders een 10 (!) voor zijn werkstuk en dat mag best wel enige verbazing wekken, gezien het feit dat de PVV nu eenmaal niet voldoet aan liefst twee belangrijke Paxton-criteria, ‘fysiek gewelddadig’ en ‘strakke massaorganisatie van de aanhang’.
Zeker, er zijn incidenten geweest bij de PVV in de geweldsfeer. Zo herinner ik mij een PVV- kamerlid dat kopstoten uitdeelde. Maar dat is te mager om de PVV als geheel als gewelddadig te betitelen.

Verbaal geweld
Wel is Wilders verbaal gewelddadig, maar dat rekenen we vandaag de dag klaarblijkelijk, met het nodige hangen en wurgen, tot de ‘vrijheid van meningsuiting’ en juridisch bestaat de PVV maar uit een man, dus niks massaorganisatie.
Dus van die 10 voor die scriptie dienen punten afgetrokken.
Maar als het rechtspopulisme van de PVV dan geen fascisme en zelfs geen fascisme ‘light’ is, hoe moet men dan de verhouding tussen enerzijds het Nederlandse rechtspopulisme (Fortuyn, Wilders) en anderzijds het fascisme (Mussolini) duiden?
De schaduw die aan het rechtspopulisme kleeft is nu eenmaal het fascisme. Dat mag dan vandaag de dag een min of meer verbleekte schaduw zijn, niettemin het is er een. Net zo goed als de schaduw van het communisme het Stalinisme is of van de islam het jihadisme.

En niets en niemand kan zich ontdoen van zijn schaduw, die ligt altijd op de loer. Soms klein, soms groot. Maar die schaduw blijft altijd.

Schaduwgroei
Falen de gematigde partijen in het parlement, wortelen zij bijvoorbeeld niet echt meer in het volk, en dat laatste is vandaag de dag maar al te zeer het geval want nog maar twee procent van de kiezers is nog lid van een politieke partij, dan kan die schaduw groot worden. Te groot.
Laat ik besluiten met een recent gedicht van de Noorse dichter Sødersen over zijn landgenoot Breitvig, die zich in zijn ellenlange, 1500 pagina’s tellende apologie betreffende zijn abjecte moordpartij op het eiland Utøya, o.a. op Wilders beroept.
En alweer, ook daar kon Wilders niets aan doen, niet dan?

Utøya

Fascisten heb je altijd overal
Verborgen fascisten, openlijke fascisten

Fascisten met de schedel kaal geschoren
Fascisten, doodskoppig

Viva la muerte!

Of met een kort getrimde snor
Of met een vals geverfde kuif

Fascisten heb je altijd overal

Maar niet iedere fascist sterft
aan een ver, koud front…

met een moordenaar links van hem
en een moordenaar rechts van hem
terwijl hijzelf de allergrootste moordenaar

Het zijn de anderen
die alsmaar worden omgebracht

Het was niet
een fascist die op Utøya
stierf…

Het waren de kinderen van de democratie

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!