vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Is de Erasmus Universiteit ‘entartet’?

9 juni 2013 (Manuel Kneepkens)

Recent werd onder auspiciën van kunstenaarsgroep Worm, alhier in Rotterdam, een Tribunaal georganiseerd. Onderwerp: de moeizame relatie tussen de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam. Ronald Glasbergen heeft elders op de website al nauwgezet verslag over het verloop van het Tribunaal uitgebracht.

Docent
Nu heb ik jaren aan de Erasmus Universiteit (EUR) gewerkt o.a. als docent Oorlogs- en Vredesrecht en ben ik twaalf jaar gemeenteraadslid van Rotterdam geweest. Bovendien heb ik in 1985, samen met ex-luchtmachtkapitein mr. Meindert Stelling en anderen, het Tribunaal Voor de Vrede in de Laurenskerk georganiseerd – over de (on)rechtmatigheid van de plaatsing van kruisraketten.
Dus dat ik in het Worm-Tribunaal geïnteresseerd was, kan dan ook niet bevreemden.
Daar komt nog iets bij. Recent had ik als beeldend kunstenaar – want dat ben ik ook – een akelig akkefietje met de Erasmus Universiteit, die had toegestaan dat hun cateraar (!) zeven van mijn aldaar geëxposeerde schilderijen – voornamelijk naakten – had verwijderd. Een onbegrijpelijke preutsheid anno 2013 en een aanslag op de vrijheid van meningsuiting bovendien.

Een van de zeven geëxposeerde schilderijen – voornamelijk naakten – die werden verbannen uit de EUR. Een onbegrijpelijke preutsheid anno 2013.

Bizar
Over dit bizarre feit heb ik gecorrespondeerd met mevr. Van der Meer-Mohr, voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Maar deze ‘Thatchertante’ was op geen enkele wijze bereid tot Wiedergutmachung of zelfs maar excuses.
Wel bereikte mij allerlei e-mails vanuit de wetenschappelijk staf n.a.v. deze affaire. En het blijkt op de Erasmus Universiteit veel erger toe te gaan dan ik dacht. Niet alleen de kunst is ‘entartet’ verklaard op de EUR, maar ook de wetenschap zelf, met name het wetenschappelijk onderwijs. De student is tot nominaal student verklaard. Verdieping, daar heeft de EUR geen boodschap meer aan.

Verwording
De Erasmus Universiteit blijkt verworden tot een hiërarchische instelling met het CvB aan top en managers direct daaronder, die de diverse wetenschapsgroepen disciplineren. De idee van de universiteit als gemeenschap van docenten en studenten met als ideaal kennisverwerving en kennisoverdracht, is welbewust verlaten. De EUR is heden een bedrijf, een fabriek. En het CvB is daar nog trots op ook.
Zo zijn al diverse docenten gedwongen in kantoortuinen te gaan werken. Niks eigen kamer meer of zelfs maar boekenkast. Die ‘tuin’ staat dagelijks veelbetekenend leeg. De docenten ontvangen de studenten liever thuis.
Ik heb mij vervolgens als getuige à charge voor het Tribunaal opgegeven.
Mijn betoog was als volgt; het kan niet zo zijn dat uitgerekend een universiteit die zich naar Erasmus noemt, zijn studenten inhumaan behandelt. Want dat doet men als men studenten welbewust beziet als lopendeband-producten, die zo snel mogelijk de fabriekspoort uit moeten.

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Pijnlijk
Ik had van emeritus hoogleraar Jurimetrie Richard de Mulder een pijnlijk e-mail daarover gekregen:
In het eerste jaar is nu 98,9 % (!) geslaagd voor strafrecht. Komt door het nieuwe onderwijssysteem. De tentamens worden vooraf gescreend door het management.
Toen ik dit een vorm van examenfraude noemde, steeg een bijna psychiatrisch gehuil op. Vier aanwezige EUR-docenten verlieten woedend het pand. Blijkbaar mocht niet bekend worden hoe zij zich bij het uitoefenen van hun onderwijstaak laten piepelen door het management. En dat zij schijnacademici afleveren. Dat vooral.
En die EUR, die universiteit zonder ziel, die moet Rotterdam, die stad zonder hart, gaan bijstaan? Als op Breughels fameuze schilderij de Blinde de Lamme, zeker.

Deze laatste twee zinnen heb ik dus door het barbaars geloei van de Erasmus-docenten niet uit kunnen spreken. En ook niet het gedicht dat ik bij deze gelegenheid had willen declameren.
Men moet zich natuurlijk nooit de mond laten snoeren door de haters van de democratie, dus daarom dat ik deze zinnen alsnog hier publiceer.
 

Symposion - Erasmus kapittelt zijn universiteit

Waarom ben je zo verontwaardigd, collega
over mijn wetenschapsopvatting
omdat zij topless je colleges bezoekt

je studenten
afleidt
van hun Doodscomputers?

Ach, draait het rad van de seizoenen niet gewoon door?

Worden de mensen in Darfur soms niet langer afgeslacht?
Of Syrië? Of in Irak?

Hou toch op, prof.dr. Penisnijdige
met alsmaar Oorlog voeren
Symposia
gaan over Eros, al sinds Socrates!

Laten we liever samen een Tiet construeren
boven de Laurenskerk
een hele Grote Tiet aan het Heelal

Kunnen de Rotterdammers eindelijk gaan Drinken!

Manuel Kneepkens

 

Deel dit bericht met je vrienden!