vrijdag 17 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Containeroverslag gesmeerd laten lopen

17 juli 2019 (Janny Kok)

European Gateway Services (EGS) en de Danser Group melden vol trots het bewezen vervoerssucces van de Intercity Barge als binnenvaartdienst dat binnen en rond het Rotterdamse havengebied operatief is. Deze binnenvaartdienst bedient diverse klanten door hun containers binnen een bepaalde tijdslot op te halen of af te leveren op een terminal of depot naar keuze.

De Intercity Barge neemt ze aan boord en brengt ze vervolgens naar de ECT terminals voor verder vervoer over zee of naar het achterland. De binnenvaartdienst kan na het eerste operationele jaar een vervoersresultaat van ruim 100.000 containers melden en kan al doende ervoor zorgen dat congestie op en aan de terminals tot het verleden zal gaan behoren.


zeeschepen krijgen prioriteit
Congestie op dit soort terminals is nog steeds een groot probleem; zeker als individuele binnenvaartschippers maar een paar containers op een terminal komen ophalen voor verder achterland vervoer, of komen afleveren voor verder zeetransport. Een van de oplossingen om congestie te voorkomen is afhandeling op een specifiek terminalgedeelte voor binnenvaartschepen. Dat voorkomt wachttijden voor laden of lossen, waarmee de binnenvaart nadrukkelijk te maken heeft. Er is echter een ‘maar’. Terminal operators geven in de praktijk prioriteit aan de behandeling van zeeschepen, omdat de zeerederijen immers hun klanten zijn. Deze manier van doen kan opstoppingen op de terminals veroorzaken. Datzelfde constateerde binnenvaartondernemer Theo van de Wijgaard al voor de eeuwwisseling. Hij ontwikkelde concept voor de zogenoemde ‘waterbakfiets’.

Waterbakfiets
Van de Wijgaard bracht destijds de duwbakcombinatie Maxandu onder de scheepsnaam Hydra in de vaart. Deze nam al rondvarend in de Rotterdamse haven kleine hoeveelheden containers van de diverse terminals aan boord om ze vervolgens op de terminals te brengen voor zeevervoer of natransport over land.

Het Waterbakfiets concept om containers overal op te halen en af te leveren, sloeg aanvankelijk niet aan, maar later wel. Uiteindelijk wist de een-na-laatste eigenaar van de Waterbakfiets – NedCargo Container Barging – een jaarlijks vervoersresultaat van 500.000 TEU [6 meter lange container] tussen de terminals in de haven van Antwerpen en Rotterdam te bereiken. Deze grootste container ‘vletwerk’ operator in de Benelux verkocht de Waterbakfiets vrij recent aan het echtpaar Hovestadt in Werkendam die de activiteiten onder de V.O.F. Bernard voort zet. NedCargo deed dat omdat zomaar rondjes in de haven varen om een paar containers op te pikken vanuit haar perspectief een achterhaald operationeel concept is geworden.

uitbreiding wegens succes
Het positieve vervoersresultaat van de Intercity Barge shuttle service daarentegen spoort de initiatiefnemers EGS (een werkmaatschappij van Hutchison Ports ECT Rotterdam) en de Danser Group aan om de service binnenkort verder uit te breiden. Het succes van de Intercity Barge kan zitten in de vaste uren, waarop de containers van de diverse klanten bij de ECT terminals kunnen worden opgehaald of afgeleverd. Het samenbrengen van die containers voor een bepaalde terminal bevordert de snelheid van afhandeling op de ECT terminals en dringt opstoppingen op deze zeeterminals terug.

 

Deel dit bericht met je vrienden!