vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Hondenpoep blijft de grootste ergernis

23 juni 2013 (Hans Roodenburg)

De grootste ergernis van de burgers in Rotterdam en omliggende gemeenten is de hondenpoep die men helaas teveel op verkeerde plaatsen - op de stoep, wandel- en fietspaden, enz. - tegenkomt.
Een deel van de hondenliefhebbers houdt zich wel netjes aan de regels door zijn aangelijnde hond uit te laten op plaatsen die zijn toegestaan om je dier te laten poepen of door de troep op te ruimen. Al dan niet met een eenvoudig plastic zakje.

Controle
Uitzonderingen zijn er wel gemaakt voor uitlaat- en losloopzones. Stadswachten en politie behoren te controleren of burgers de aanlijn- en opruimplicht naleeft.
De opmerking van sommigen die een hond uitlaten dat men toch ook hondenbelasting betaalt, slaat natuurlijk nergens op. Veruit de meeste burgers betalen ook rioolheffing maar dat wil niet zeggen dat zij dan ook de vrijheid hebben om overal op straat te gaan zitten poepen.

De boetes zijn hoog. € 130 en men loopt ook nog de kans dat de poepzuiger moet komen waarna nog eens € 115 in rekening wordt gebracht.De kans dat onverlaten worden ´gepakt´ is overigens niet zo groot. Toch zijn de boetes als men zich niet aan de opruimplicht houdt vrij hoog. In Rotterdam bijvoorbeeld bedraagt die € 130 en loopt men ook nog de kans dat de gemeente de poepzuiger laat komen waarna nog eens € 115 in rekening wordt gebracht op degene die de hond uitlaat.
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op donderdag 20 juni ook ingestemd met de herinvoering van het blafverbod. Bij grote overlast kunnen burgers de politie of bijzondere opsporingsambtenaren oproepen. Eigenaren van de honden kunnen hiervoor een boete krijgen van 130 euro. In landelijke regelgeving was het blafverbod geschrapt. Met name deelgemeenten wilden het blafverbod terug. Vandaar dat het nu in de gemeentelijke verordening is opgenomen.

Enquête
Het zit er dik in dat sommige politieke partijen inspelen op de grote ergernis van hondenpoep. Leefbaar Rotterdam heeft een enquête gehouden met een aantal vragen op dit terrein. Hoewel in Rotterdam een gering aantal mensen (een paar honderd) aan de enquête meedeed geven de resultaten naar onze mening – ook gebaseerd op eerdere peilingen onder de Nederlanders – een aardig beeld hoe men erover denkt.
Het is niet zo verwonderlijk dat bij de vragen over de hondenbelasting van Leefbaar Rotterdam een meerderheid van de panelleden (69 procent) het eens tot zeer eens is met de stelling dat de gemeente er zoveel mogelijk voor moet zorgen dat de hondenpoep opgeruimd wordt, ook als de hondenbelasting afgeschaft of verlaagd wordt. Slechts een minderheid (17 procent) van de panelleden vindt dat de hondenbelasting verhoogd moet worden.

Maatregelen
Gemeenten gaan over het algemeen divers om met de aanpak van hondenpoep. Een aantal maatregelen dat mogelijk is:
? Het zetten van speciale dichte vuilnisbakken waarin mensen de hondenpoep in een plastic zakje kunnen deponeren. Een aantal gemeenten verstrekt die zakjes ook gratis.
? Het creëren van speciale uitlaatplaatsen.
? Het undercover inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Ze kunnen in burger(kleding) mensen beboeten die de behoefte van de hond niet opruimen. Nadeel van deze ‘undercover-controleur’ is dat het wel erg riekt naar een politiestaat. Anderzijds, sommige mensen zijn anders ook nooit op te voeden.
? Het plaatsen van verbod-bordjes dat honden op deze plek niet uitgelaten mogen worden. De mooiste die we tegenkwamen was bij een museum waar werd gesteld dat ‘we houden van uw hond, maar niet van zijn stront’.
Maar wat te doen met mensen die zich daarvan niks aantrekken? Aangeven of undercover-BOA’s op hen wijzen?

Lastig beleid
Kortom, het zal heel lastig blijken te zijn om hierin een gemeentelijk beleid te bepalen. Hetzelfde gaat op voor andere ergernissen als de straat en de berm vervuilen met blikjes, pakjes, flessen, papieren of sigarettenpeuken.
Wat het laatste betreft is er in de wereld een - na te volgen? – voorbeeld: in Singapore staat er een boete van (omgerekend) ongeveer 300 euro op als iemand zelfs maar onnadenkend zijn sigarettepeuk op straat gooit.

Singapore is dan ook het welvarende ‘landje’ met de meeste regelgeving. Soms riekt het naar een politiestaat. Anderzijds moet worden geconstateerd dat 99,9 procent van de burgers in Singapore zich aan de regels houdt.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!