donderdag 23 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Historisch besef belangrijker dan kazerne

22 september 2013 (Hans Roodenburg)

Terwijl heel politiek Nederland zich druk maakt over de denkbeeldige koopkrachtplaatjes voor 2014 uit de miljoenennota, is in Rotterdam beroering ontstaan over het regeringsvoornemen om de marinierskazerne Van Ghent te sluiten.

Het opleidingscentrum is al twee eeuwen aan de Maasstad verbonden en heeft als zodanig ‘een bijzonder historische band’ met de stad. De heldendaden van de mariniers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam in mei 1940 zijn ook nog opgevoerd.


De persoonlijke tweets die pleiten voor behoud van de kazerne vliegen om je oren. ,,De Van Ghent kazerne en de mariniers zitten in ons DNA,’’ schrift Catrien Ketting, in de dagelijkse werkzaamheden senior communicatieadviseur van de gemeente Rotterdam.

‘Onzalig’
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft het ook al een ‘onzalig idee’ genoemd en een slecht besluit dat niet getuigt van veel historisch besef. Rotterdamse politieke partijen zien hun kans schoon om de voorstanders van de kazerne te paaien. Een oud-marinier is een petitie gestart om zoveel mogelijk draagvlak in de stad te creëren.

'Het zijn de herinneringen aan mensen en niet de ‘ouwe’ kazernes zoals de Van Ghent die moeten blijven bestaan'.

Tegen zoveel ‘pro’-geweld kunnen we niet op. Gedachten over militairen zijn wel eens anders geweest, ook in Rotterdam. Mijn argumenten: het historisch besef is grotendeels terecht. Maar het zijn de mensen die in herinnering moeten blijven. Niet de ‘ouwe’ kazernes waarvan er in Nederland talloze bestaan. Of het nu ware monumentale panden zijn betwijfel ik ten zeerste.

Vernieuwing
Alles wat oud is, kun je niet ‘bewaren’ als historisch. Ik ben voor vernieuwingen en als het korps mariniers daardoor in een andere stad (ook een hele mooie is Vlissingen) efficiënter en goedkoper voor de staat (de collectieve kas van alle Nederlanders) kunnen worden opgeleid, is het mij om het even.
Als Rotterdam per se de Van Ghent Kazerne wil behouden als opleidingsinstituut voor mariniers moet zij de portemonnee trekken. Uiteindelijk komt het dan weer ten laste van de Rotterdamse burgers. Een collega vroeg zich af wat er met de Marinierskapel gebeurt. Kunnen we dit voortreffelijke muziekkorps voor de stad behouden? Daarmee kun je niet oorlog voeren. Ongetwijfeld heeft dit korps (schnabbelaars?) al volop bijdragen van overheden.

Koopkracht
Misschien daarom toch maar even over een andere belangrijker zaak in Nederland: de ‘koopkrachtplaatjes’ die overal opduiken. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaat iedereen er volgend jaar op achteruit, zij het de ene groep meer dan de andere. Gemiddeld met een half procent. De minima worden voor het overgrote groot deel gespaard.

De sterk van elkaar verschillende koopkrachtplaatjes duiken overal op.

De koopkrachtontwikkeling lijkt elk jaar weer een houvast te zijn voor politici die daarop, afhankelijk of zij tot de oppositie behoren of tot de regeringscoalitie, kritiek uitoefenen of constateren dat het meevalt. De media haken daar gretig op in want het is ‘nieuws’.
Elk individu – uitkeringsgerechtigde, belastingbetaler, veelverdiener, ouder, enz.- heeft echter z’n eigen financiële situatie waarbij de algemene koopkrachtplaatjes nog niet eens in de buurt komen. De CPB-getallen en gemiddelden zijn in feite gebaseerd op het jaarlijkse inkomen en de gevolgen daarvoor van belastingheffing, premies en lastenverzwaringen. Daarin zit dus NIET het rendement op vermogen (spaargeld, aandelen, vastgoed, enz.).

Ander beeld
Dat geeft weer een heel ander beeld aan de werkelijke gevolgen voor de koopkracht in een jaar. Toegegeven, als alleen naar de inkomens en salarissen wordt gekeken is het al sinds 2010 tobben én inleveren. Maar velen beseffen niet dat zij tussen 2001 en 2010 er veel meer op vooruit zijn gegaan dan ze nu moeten inleveren. En dan hebben we het weer niet over rendement op vermogen.
Om een voorbeeld te geven. Iemand met een aandelenpakket van 10.000 euro heeft dit jaar al 11 procent rendement gemaakt (het gemiddelde). Op een spaartegoed van 20.000 euro is op jaarbasis minstens 2,1 procent gemaakt. Voor deze mensen – dat zijn er echt erg veel, zeker ouderen – stelt een voorspelde koopkrachtdaling volgend jaar op het inkomen niet erg veel voor. Moeten zij de kosten van de Van Ghent Kazerne opbrengen?

Bezuinigen
En we hebben het hier nog niet over de mogelijke bezuinigingen die elk individu nog kan doen op luxe, de kroeg en overdreven vakanties. Dat schijnt tegenwoordig onbespreekbaar te zijn.
Ze zoeken het maar uit; de politici en columnisten die in Prinsjesdag weer veel te veel brandstof zien voor hun oprispingen. Ik ben bereid om in te leveren of een hogere eigen bijdrage te betalen in de gezondheidszorg als de regering er maar voor zorgt dat de AOW grotendeels in stand blijft en dat ik later (ik ben thans 68 jaar) goed kan worden verzorgd, desnoods met een hogere eigen bijdrage voor Wmo, AWBZ of ziektekosten. Ik behoor kennelijk niet tot de zeurpieten (en politici) die moord en brand schreeuwen als CPB-cijfers niet naar hun zin zijn of als de regering met teleurstellende maatregelen komt.

Ik weet het, ik maak geen vriendjes met dit soort opmerkingen onder de Rotterdamse burgers en collega’s. Maar in de bijbel stond al: na zeven goede jaren komen er zeven slechte jaren. Met uitzondering van oorlogstijden is onze welvaart over langere termijn gezien er alleen maar op vooruit gegaan en nog steeds! Mijn hartenkreet: stop het gezeur en kijk vooruit!

Deel dit bericht met je vrienden!