maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Historicus Sjaak van der Velden presenteert alle belangrijke stakingen in Nederland vanaf 1372 (!) in Het Groot Stakers Boek

3 januari 2020 (door de redactie)

Zelfs de staking in de Leidse lakenindustrie van 1372 komt er in voor. Historicus Sjaak van der Velden heeft met Het Groot Stakers Boek een uniek historisch werk geschreven. Uiteraard komen ook de vele stakingen uit het Rotterdams verleden aan bod. Voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal neemt het eerste exemplaar van Het Groot Stakers Boek in ontvangst op maandag 13 januari om 17.00 uur bij Boekhandel Snoek aan de Meent. 

 

Wie Rotterdam zegt, zegt ook stakingen. Sinds midden jaren zestig is onze stad op het gebied van arbeidsverhoudingen de onschuld voorbij.

Vrijwel alle grote arbeidsconflicten uit later jaren vonden hun oorsprong in de Maasstad. Weet u nog, de grote demonstratie in 2004 over de Erasmusbrug voor behoud van de pensioenregeling?

Deze en vele andere stakingen zijn op foto’s, prenten, affiches en tekeningen in beeld gebracht. 

De stakingen die in Nederland sinds 1372 hebben plaatsgehad, zijn door historicus Sjaak van der Velden in een database bijeengebracht en aan de hand van beeldmateriaal heeft hij daar nu een boek van gemaakt.

Rotterdam neemt in dat boek een prominente plaats in en daarom reageerde geboren Rotterdammer en voormalig voorzitter van de grootste vakbond FNV, Lodewijk de Waal, positief op het verzoek om het eerste Rotterdamse exemplaar in ontvangst te nemen.

Op maandag 13 januari 2020 om 17.00 vindt de presentatie plaats bij Boekhandel Snoek, Meent 126, 3011JS Rotterdam.

Auteur Sjaak van der Velden zal het boek toelichten en vertellen over de Rotterdamse havenstakers die op het omslag prijken.

Het Groot Stakers Boek geeft een overzicht van de stakende mens. Tegenwoordig krijgen we stakers en staaksters in kleur te zien op televisie en zelfs in de krant. Voor eerdere perioden moeten we het doen met zwart-wit foto’s of tekeningen. Gaan we nog verder terug in de tijd dan ontbreekt elk spoor van gewone mensen in actie. Wel bestaan er vaak tekeningen of schilderijen van het dagelijkse leven van diezelfde mensen.

Leidse lakenindustrie, volen en verven - foto mijnstambomen.nl

In dit overzichtswerk is een keur aan beeldmateriaal bijeengebracht rond de mannen en vrouwen die gedurende de afgelopen zes eeuwen in Nederland hun werk neerlegden in de hoop op een beter leven. De oudst bekende staking vond plaats in 1372 in de Leidse lakenindustrie en de laatste misschien wel gisteren. Van alle ruim zestienduizend stakingen die in ons land hebben plaatsgevonden geeft Het Groot Stakers Boek een nog nooit eerder gemaakt selectie in woord in beeld.

Het Groot Stakers Boek is samengesteld en geschreven door Sjaak van der Velden, die na een loopbaan in bouw en horeca in 2000 promoveerde op Stakingen in Nederland en sindsdien honderden publicaties over dit onderwerp op zijn naam zette.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road