zondag 5 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Het jaar van de helikopter

7 augustus 2017 (door Kees Versteeg)

Kees Versteeg ontwikkelt het Nieuwe Midden. Dat is een verbeterde versie van de gecrashte Derde Weg van de sociaaldemocraten. Hij vermoedt dat 2018 weleens tot revolutiejaar zou kunnen uitgroeien. Oftewel: het Jaar van de Helikopter. The Year of the Chopper. Hij heeft alvast de domeinnaam www.helikoptergeld.nl geclaimd. Wellicht wordt dit de website van een nieuw op te richten lokale partij ROTOR (Rotterdams Origine).

ROTOR zou met haar programma rechtstreeks de EU moeten aanspreken. Dat is in deze tijd niet raar maar eerder volstrekt logisch: veel lokale problemen houden rechtstreeks verband met het functioneren van de EU. De huidige EU wordt gedragen door traditionele partijen. Het verzet tegen die partijen heeft zich in Nederland vanaf de oprichting van Leefbaar Hilversum in 1993 vooral gebundeld bij lokale partijen. In Rotterdam komt dat verzet van Leefbaar Rotterdam; dat kan echter maar niet beslissen of het vóór of tegen een Nexit is, waardoor de burger er puntje bij paaltje niets aan heeft.

Ik ben tegen een Nexit, maar dat er een reset van de EU moet plaatsvinden lijkt me wel duidelijk. Een grootscheepse hervorming moet een einde maken aan onze huidige Gespleten Tijdgeest, waarbij EU-voorstanders en -tegenstanders elkaar nauwelijks meer verdragen. Het uitdelen van helikoptergeld aan de burgers van de Eurozone en lokale overheden is het begin van zo’n alomvattend hervormingsproces van de EU.

We zouden moeten beginnen door de Europese burgers veel meer te betrekken bij de EU, en wel door helikoptergeld aan ze uit te delen als vergoeding voor de economische crisis van het afgelopen decennium. Helikoptergeld is door de Europese Centrale Bank bijgedrukt geld dat rechtstreeks aan de burger wordt verstrekt. Er zitten aan dat uitdelen juridische haken en ogen, maar waar een politieke wil aanwezig is moet ook een juridische uitweg te vinden zijn.

Ik stel voor om in het revolutiejaar 2018 aan elke burger van de eurozone € 2.018 uit te delen. Daarvan gaat de helft, € 1.009, rechtstreeks naar de burger, en de andere helft rechtstreeks naar de gemeente waarin de burger woont. Met deze eenmalige actie wordt het programma van ‘quantitative easing’ – kwantitatieve verruiming - door de ECB beëindigd. Tot nu toe is er € 1200 miljard aan (slecht) schuldpapier opgekocht en daar komt met het uitdelen van helikoptergeld in totaal nog € 600 miljard bij.

Is helikoptergeld gratis geld? Nee, eigenlijk niet. Het is een investering in vertrouwen. Het bijdrukken ten behoeve van burgers en gemeente versterkt paradoxaal genoeg de euro, mits het kader waarin dit geschiedt volstrekt helder is. Ik noem zes punten:
1 Het uitdelen van helikoptergeld is een eenmalige gebeurtenis.
2 Het is een compensatie voor de economische crisis van de laatste tien jaar. Het is niet eerlijk om alleen de veroorzakers van de crisis - banken en de overheid - aan goedkoop geld te helpen, en de slachtoffers (burgers) te vergeten.
3 Het uitdelen van helikoptergeld is het logische slotakkoord van ‘quantative easing’.
4 De ECB komt hierna weer onder een strenge leiding.
5 Er wordt tegelijkertijd met het uitdelen van helikoptergeld een nieuwe strenge norm van eurolanden ingesteld. Een euroland dat meer dan 133% aan schuld heeft, wordt automatisch uit de eurozone gezet. Er vindt een eenmalige kwijtschelding van schuld plaats van Griekenland: het surplus van 133% van het BNP. De Griekse schuld is 171% van het BNP, die van Italië 133%.
5 Helikoptergeld heeft een politiek onderpand: hervorming van de EU. Helikoptergeld en hervorming moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Een hervormde EU is een sterke EU. Dat is goed voor de waarde van de euro.
Er is tot nu toe geen politieke partij die helikoptergeld heeft geagendeerd. Wellicht is daarom een nieuwe partij nodig: ROTOR. Na een begin als one-issue partij kun je dan als vanzelf andere issues als legosteentjes bijvoegen totdat er een heel nieuw gedachtegoed ontstaat: het Nieuwe Midden

NB: Het is tijd dat de ECB een ontwerpwedstrijd uitschrijft: wie ontwerpt het winnende biljet van € 1.009? Met het uitdelen van een fysiek biljet met een waarde van € 1.009 betrek je de burger direct bij de EU. 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over:

Mario Draghi ECB
Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road