dinsdag 26 januari 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Havenbedrijf floreert als geen ander

14 maart 2018 (de redactie)

Jaarverslag 2017 Havenbedrijf Rotterdam: Goed resultaat maakt ambitieus investeringsprogramma mogelijk

“De huidige tijd kenmerkt zich door steeds snellere veranderingen op vele gebieden. Alleen door hier vol op in te spelen kan de haven van Rotterdam zijn rol blijven vervullen als belangrijke motor van de Nederlandse economie; op het gebied van economische en maatschappelijke waardecreatie voor de regionale en nationale overheden, als bron van werkgelegenheid èn als speler in de algemene trend naar een nieuw, duurzamer energiesysteem.”

Dat zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam in het jaarverslag 2017 dat vandaag op de website is verschenen. De haven en het Havenbedrijf hebben volgens hem een goed jaar achter de rug. Het goede financiële resultaat stelt het Havenbedrijf in staat het ambitieuze investeringsprogramma uit te voeren dat erop is gericht de Rotterdamse haven ook in de toekomst zijn toppositie te laten behouden als Europa’s grootste haven- en industrieel complex.


In februari al meldde het Havenbedrijf een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3% (tonnen) als de belangrijkste motor achter de groei van de haven in 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3 %. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen.

Veiligheid en een efficiënt verloop van de processen in de haven zijn topprioriteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 hebben zich geen grote nautische incidenten voorgedaan en het aantal kleine incidenten daalde bij een gestegen aantal scheepsbewegingen.

“Het Havenbedrijf heeft de ambitie om de haven te ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie gestalte krijgt en volgt daarbij een én-én strategie: de bestaande op fossiel gebaseerde industrie faciliteren bij het reduceren van de CO2-footprint en tegelijkertijd sterk inzetten op de ontwikkeling van duurzame, circulaire en bio-based industrieën en hernieuwbare energie,” aldus Castelein. ”Dat doen we door concrete activiteiten te ontwikkelen in nauwe samenwerking met bedrijven en overheden. Zo werken wij o.a. aan trajecten op het gebied van afvangen en opslaan van CO2, het omzetten van afval in (groene) methanol, het benutten van restwarmte voor woningen, kassen en bedrijven als vervanging van aardgas en het faciliteren van offshore wind.”

In een wereld van oprukkende digitalisering zet het Havenbedrijf in op digitale diensten om de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam verder te versterken. De focus ligt op optimalisering van logistieke processen in de haven en van logistieke ketens die via Rotterdam lopen. Doel hiervan is bedrijven te faciliteren, processen efficiënter te maken en daardoor de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken. Alleen door te blijven investeren in onze infrastructuur, behouden we de nummer 1 positie op de port infrastructure quality ranglijst van het World Economic Forum, die we al 6 jaar innemen.

Het jaarverslag 2017 “Samenwerken aan de haven van morgen” van het Havenbedrijf Rotterdam verschijnt alleen digitaal en is via onderstaande link te vinden op de website.

https://jaarverslag2017.portofrotterdam.com/

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:

Havenbedrijf Rotterdam: 1.150 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen. www.portofrotterdam.com

Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km.

Werkgelegenheid: 180.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar.

Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen per jaar.

Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 21 miljard, 3% van het BBP.

Een samenvatting van de hoogtepunten van het Jaarverslag vindt u onder bijgaande link:

https://jaarverslag2017.portofrotterdam.com/download_pdf

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!