maandag 26 oktober 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans Goosen en Therese Steur van de Rotterdamse Sociale Alliantie, foto Nicole Franken

€Have and have not’ in het jaar 2014

21 december 2014 (door de redactie)

Het jaar 2014 stond in het teken van de 'haves en the have nots'. En dan niet de soap-opera zoals die vertoond wordt in de Verenigde Staten door het Oprah Winfrey Network. Maar wel de aandacht die gevraagd werd door het boek van de Franse econoom Thomas Piketty. Toen dat in hetzelfde USA in vertaling verscheen.

Het werd eindelijk eens aangetoond, met heel veel onderbouwing, dat geld bezitten veel meer oplevert dan voor geld werken. En dat daarmee de 'have en de have nots' steeds verder uiteen worden gedreven. Er is een ongezonde sociale spanning ontstaan. Het dreigt uit de hand te lopen.


Werk
De vakbeweging in Nederland, zich langzaam aan herstellend van een rose bril waarmee ze jaren lang over de polder heeft uitgekeken, verzon ‘Werken moet lonen’. Wat inmiddels door Leefbaar Rotterdam is overgenomen, echter met een andere betekenis: ,,Neem de mensen hun uitkering af, dan gaan ze wel werken.’’
De FNV verzon nog iets anders: ‘De Dagobert Duck Taks’, de verhoging van de belasting over vermogen. Helaas komt de campagne daarover nog niet echt op gang. Mogelijk omdat de vermeende natuurlijke politieke partner, de PvdA, zich in de regering opgeknoopt heeft aan de VVD. Week in week uit wordt er door de publieke opinie klappen uitgedeeld aan de PvdA via de politieke peilingen van Marcel de Hondt. De partij dreigt ten onder te gaan. Verstard en vertwijfelt is de durf van de Sociaal Democraten er nu wel helemaal af.

 

Armoedebeleid
Maar hoe moet het nou met de ‘have nots’? Op 1 januari wordt het hele armoedebeleid door de regering en de Tweede Kamer over de schutting gegooid. Met de smoes dat de gemeenten dat goedkoper en dus (?!) beter kunnen. Het wordt aan 400 verschillende steden overgelaten. En dat betekent 400 verschillende verordeningen.
Het recht op ondersteuning van mensen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien is vastgelegd bij de Verenigde Naties. Nu wordt het aan willekeur overgelaten. En wat die willekeur betreft: Rotterdam is de armste van de grotere steden. Maar loopt voorop bij het nog eens extra bezuinigen op mensen met het minste geld.

Schaamte
In december 2013 schreef ik: Hoe zou Rotterdam in 2014 worden? Meer bezuinigingen op de bijstand, meer incassobureaus en deurwaarders, nog steeds slechte schuldhulpverlening, grotere schulden, nog meer kinderen in armoede? Met pijn in mijn hart en met schaamte wat zich hier politiek in Rotterdam afspeelt, zeg ik: ,,Al deze voorspellingen zijn uitgekomen.’’
Geleidelijk wordt wel steeds duidelijker dat er verzet ontstaat. Uit verschillende hoeken, zoals groepen burgers, de middenstand en samenwerkende organisaties zoals ‘010=1’. Zo kan het niet langer. Ook de demonstratie op 17 oktober toonde dat aan.
De Rotterdamse Sociale Alliantie, het netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking, wil samen met deze groepen als burgers van Rotterdam een krachtig initiatief vormen om de steeds verdergaande verarming in onze stad te bestrijden.

Nog steeds blijft het motto: ‘Rotterdam Armoedevrij in 2020’.

Een goed, gezond en strijdbaar 2015 toegewenst!

(Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen. Gastschrijver van dit artikel is Hans Goosen. Hij is voorzitter van de Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!), lid van de Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR), en International Peace Commission-IPC).

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!