woensdag 27 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (32 - en slot)

6 april 2020 (door Hans Roodenburg)

Dit is de laatste aflevering van deze rubriek. Onze zeer gewaardeerde medewerker Hans Roodenburg wordt binnenkort 75 jaar en vindt dat een mooi moment om te stoppen. Uiteraard respecteert de redactie dat besluit. Wij wensen Hans nog vele jaren toe in goede gezondheid. Omdat deze rubriek dus gaat stoppen, kunt u geen nieuwe vragen meer insturen.

 

Sociale voorzieningen

 

Invloed vermogen op zorg- en huurtoeslag

 

We zijn gehuwd, jonger dan 60 jaar en ons inkomen is dusdanig laag dat we huursubsidie én zorgtoeslag krijgen. Aan spaargeld bezitten we ongeveer 3000 euro. Binnenkort komt daar een kleine erfenis van ongeveer 5000 euro bij. Heeft dat gevolgen voor onze toeslagen?

 

Nee, u hoeft zich weinig zorgen te maken. Voor huurtoeslag en zorgtoeslag geldt uw beider (verzamel)inkomen per jaar en dat blijft – zo nemen we aan – vrijwel hetzelfde. Aan vermogen (spaargeld, erfenissen, beleggingen, enz.) mogen gehuwde mensen jonger dan de AOW-leeftijd samen bij toeslagen niet meer hebben dan 61.693 (in 2020). Volgens uw opgave komt u daar bij lange na niet aan! Bij uw aangifte over 2020 komen automatisch vragen aan de orde over uw vermogen in dat jaar in box 3.

 

Beroep op bijstand als man overlijdt

 

Ik ben 50 jaar en mijn man van 52 jaar is terminaal. Als hij overlijdt, heb ik geen recht op de algemene nabestaandenwet. Ik ben bang dat ik dan een beroep moet gaan doen op een bijstandsuitkering. Wat mag ik van ons spaargeld houden?

 

Als u een uitkering van de Sociale Dienst in uw gemeente moet aanvragen, dan speelt bij de toekenning daarvan uw vermogen (spaargeld e.d.) een rol.

Van uw totale vermogen op dat moment wordt 'slechts' € 6225 (in 2020) voor een alleenstaande vrijgelaten. Als u nog kinderen te onderhouden hebt, dan ligt het bedrag tweemaal zo hoog.

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet voldoen hangt af van de overwaarde van uw eigen huis. Of die hoger of lager is dan € 52.500 (in 2020).

Wat een treurige situatie allemaal voor u. Ga ook nog goed na of uw man in het verleden bedrijfspensioenen heeft opgebouwd. Dan heeft u waarschijnlijk nog recht op een nabestaandenpensioen uit die regelingen!

En neem al contact op met de sociale dienst in uw gemeente. Die kan u precies vertellen hoeveel u uw van uw bijstand mag overhouden. Op internet is ook erg veel informatie te vinden.

 

Financiële kwesties

 

Lastenvrije flat aan dochter geven

 

Onze enige dochter woont in een flat die lastenvrij ons eigendom is. Welke huur moeten we haar minimaal in rekening brengen of zijn er fiscaal gezien aantrekkelijker oplossingen?

 

U kunt uw dochter aan u een huur laten betalen. Maar fiscaal nog beter is die haar (en eventueel haar partner) een hypotheek te schenken als zij nog niet 40 jaar is. Dat kan in 2020 tot maximaal €103.643. U kunt zelfs ook een anti-schoonzoonclausule in uw testament opnemen.

De huurinkomsten worden niet belast voor de inkomstenbelasting in box 1. Het is wel zo dat de waarde (WOZ) van deze woning (als belegging) telt in box 3 van uw belastingaangifte hetgeen betekent dat u boven de vrijstellingsgrens belasting over dit vermogen betaalt.

Wilt u quitte spelen dan is dat ook de minimale huur die u uw dochter in rekening kan brengen.

Er zitten hieraan echter vele haken en ogen. Als u het precies wil weten dan verwijzen wij u naar de Belasting Telefoon op 0800 – 0543 (gratis). U kunt bellen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Overigens bij verkoop aan haar zijn er ook nog 'kosten koper' (overdrachtsbelasting, notarisaktes, enz.).

 

Renteschommeling bij uitkering lijfrente

 

Mijn lijfrentekapitaal komt binnenkort als aanvulling op mijn pensioen ter beschikking. Ik ben verplicht om het kapitaal aan te wenden voor een periodieke (in mijn geval een maandelijkse) uitkering. Hoe kan ik bepalen dat ik de meest gunstige rente krijg?

 

U kunt meerdere offertes aanvragen. Want u bent in ieder geval niet gebonden aan de verzekeraar waar u indertijd uw lijfrente hebt afgesloten. Handig is om vergelijkingssites op internet te raadplegen.

Bent u niet op internet thuis, dan adviseren we u een onafhankelijke verzekeringsadviseur in te schakelen. Daaraan zijn kosten verbonden. Daarbij moet u bedenken dat de actuele rentestand, die bijna dagelijks kan veranderen, bepalend is voor de uitkering die gepensioneerden soms heel lang ontvangen. Daarom is het zaak om tussen het kiezen en afsluiten van de lijfrentebetaling goed te checken wie de gunstigste rente biedt. Dat kan forse bedragen schelen!

 

Erf- en schenkingsrecht

 

Van tante minimale erfenis gekregen

 

Ik krijg binnenkort een erfenis van een tante. Het gaat slechts om 1050 euro na aftrek van de notariskosten. Moet ik dit minimale bedrag aan de Belastingdienst opgeven?

 

U krijgt vanzelf in uw belastingaangifte over 2020 (waarschijnlijk vanaf januari 2021) een opgave over uw vermogen (spaargeld, enz.) in box 3. Als u onder de vrijstellingen blijft, is er niks aan de hand.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road