maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (30)

19 maart 2020 (door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl

Erf- en schenkingsrecht

 

Erfrechtverklaring is soms nodig

 

Voor de afwikkeling van de erfenis moeten we een verklaring van erfrecht opvragen bij een notaris. Mijn broer, de regelaar van de nabestaande, heeft een zestal offertes opgevraagd en de kosten liggen rond de 600 tot 700 euro. Hij wil dat in gang gaan zetten. Maar volgens mij kan het goedkoper. Het gaat om mijn overleden jongere zus.

 

Een verklaring van erfrecht hoeft niet altijd. Zelfs banken vragen daar al niet om als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er géén testament is en er niet meer dan € 100. 000 op de rekening van de overledene staat.

Een verklaring van erfrecht geeft duidelijkheid aan erfgenamen in welke sector dan ook. De mogelijkheid bestaat om erfenissen beneficiair te aanvaarden mét boedelbeschrijving om géén aandeel te hebben in de schulden van de overledene. De tarieven bij een notaris kunnen behoorlijk uiteenlopen. Ga daarom ook op zoek naar een goedkope notaris in uw regio.

 

Hypotheek aan dochter schenken

 

Hoe lang kan ik nog mijn dochter belastinglastenvrij schenken voor aflossing van haar hypotheek?

 

Als uw dochter haar eigen woning wil verbouwen of kopen, dan betaalt u over maximaal € 103.643 dit jaar geen schenkbelasting. Of voor aflossing van haar hypotheek of restschuld bij de bank. Er is wél een aantal voorwaarden aan verbonden. Uw dochter moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van haar 40ste verjaardag telt nog mee.

Zij moet het geld uiterlijk in 2022 gebruiken. U hebt niet eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt voor uw dochter. U moet wel kunnen aantonen dat u de schenking aan haar hebt gedaan. Ons lijkt het beste dat u dit in een notariële akte vastlegt. Die hoeft niet veel te kosten bij de notaris. Bovendien weet hij/zij van de hoed en de rand over soms ingewikkelde schenkingen.

Waarschijnlijk moet u dat ook aangeven in uw aangifte over 2020. Beide ouders zijn de schenkgevers. Kijk ook op de Belastingdienst voor méér informatie. Er zijn ook mogelijkheden om het schenkingsbedrag over drie jaar uit te smeren.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road