woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Hans weet raad (22)

16 januari 2020 (Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl

 

Erf- en schenkingsrecht

 

Erfenis van broer verwerpen

 

Mijn vrouw en schoonzus willen afzien van de eventuele erfenis van hun broer. Hij staat nu onder curatele. Wat gebeurt er wanneer hij overlijdt? Wij hebben vernomen dat hij voor zijn begrafenis een polis heeft van € 4500. Kunnen we nu al afzien van de erfenis?

Uw vrouw en schoonzus kunnen de eventuele erfenis na zijn overlijden beneficiair verwerpen. Niet nu al. Bij beneficiair aanvaarden bent u bij een onverwacht negatief saldo niet verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Hiervoor is een verklaring nodig bij de rechtbank in de regio waar hij is overleden.

Aan zijn begrafenispolis komt hij mogelijk - bij een uitgebreide uitvaart en waar veel mensen komen - tekort, maar die wordt gewoon uitgekeerd.

Als hij schulden heeft, worden eerst zijn uitvaartkosten berekend. Daarna pas komen de schuldeisers aan bod. Uw vrouw en schoonzus kunnen de erfenis zogenoemd beneficiair (mét boedelbeschrijving) aanvaarden en daarna eventueel verwerpen.

 

Samenlevingskwesties

 

Gezamenlijke tuin vrij toegankelijk

 

Onze huurwoning maakt onderdeel uit van een nieuwe wijk waarbij een binnentuin is aangelegd. Deze tuin zou alleen toegankelijk zijn voor bewoners van de omliggende appartementen. Alle bewoners betalen ook voor het onderhoud van de tuin als onderdeel van de servicekosten. Iedereen vanaf de openbare straat kan zo onze gemeenschappelijke tuin in lopen. We hoeven toch geen onderhoudskosten betalen voor iets dat van algemeen belang is?

 

Alleen als er sprake zou zijn van gemeentelijke terreinen of gronden dan zijn de kosten voor onderhoud ook voor de gemeente. Zoals u het beschrijft zijn het terreinen die bij het huurcomplex behoren en daarvoor zullen alle bewoners servicekosten moeten betalen.

Als u (en anderen) vindt dat deze tuinen veel te veel vrij toegankelijk zijn voor andere bewoners verderop dan moet u hierover de verhuurder aanspreken en daarvoor proberen een oplossing te vinden. In de praktijk zullen heus niet zoveel andere mensen gebruik van maken tenzij het een vrij toegankelijk (gemeentelijk) 'parkje' is.

 

VVE ook in Rotterdam

 

Is er ook een bedrijf of belangenorganisatie van een vereniging van eigenaren in de buurt van mijn appartement in Rotterdam?

 

Die is er inderdaad Sterker nog: er is een speciale vereniging VVE-Rotterdam in Rotterdam die informatieavonden houdt. U kunt zich op 21 januari vanaf 19.30 tot 21.30 uur melden op de locatie Huis van de Wijk Post West aan de Tiedemanstraat 80 in Rotterdam. Het is een Rotterdams serviceloket voor vooral appartementseigenaren die VvE’s helpen met verduurzamen en allerlei vragen kunnen stellen. U kunt ook op www.vve010.nl/ terecht.

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!