zaterdag 25 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (19)

23 december 2019 (Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl

Erf- en schenkingsrecht

 

Kind heeft recht op deel van erfenis

 

Mijn moeder is in oktober overleden. Mijn zus, met wie ik ruzie heb en geen enkel contact meer, heeft haar begrafenis geregeld. Zij heeft mij geen informatie daarover gegeven. Mijn moeder heeft aan mij voor haar overlijden af en toe een zakcentje toegestopt. Want zij vond het niet nodig alleen mijn zuster en haar kinderen te sponsoren. Kan ik nog iets claimen?

 

In principe kunnen ouders hun kinderen niet onterven. Is er géén testament dan kunt u minstens een beroep doen op uw deel van de nalatenschap waarbij wél schenkingen moeten worden betrokken. Binnen 180 dagen na overlijden om precies te zijn. Het beste is om uw zus aan te schrijven en haar erop wijzen dat u ook wil meedelen in de nalatenschap van uw moeder.

Reageert zij helemaal niet, dan heeft u alleen nog maar de mogelijkheid om met een jurist haar (naderhand?) aan te pakken. Dat heeft uiteraard alleen maar zin als de nalatenschap enige proportie (minstens vele duizenden euro's) heeft want een jurist in dit soort zaken kost ook aardig wat.

U weet toch wel hoeveel ongeveer de nalatenschap (netto na aftrek van haar begrafeniskosten) bedraagt?

 

Samenlevingskwesties

 

Meerderjarige wil de achternaam wijzigen

 

Een van mijn kinderen die de achternaam heeft van de man, van wie ik al lang ben gescheiden, wil liever mijn achternaam en meisjesnaam hebben. Het is mijn dochter die al ruim meerderjarig is en ook geen contact meer wil hebben met haar vader. Is naamswijziging mogelijk?

 

Ja. Het is wel zaak dat uw dochter zelf de brochure naamswijziging heeft doorgenomen. Dan kan zij de (behoorlijke) aanvraagprocedure starten. De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt uw dochter wél rekening met een doorlooptijd van gemiddeld negen maanden. Een aanvraag moet een meerderjarige indienen bij het bureau Justis van het ministerie van Justitie. Daaraan zijn wél kosten verbonden

Nadat de aanvraag is ontvangen en de kosten voor de aanvraag zijn betaald, controleert Justis haar gegevens. Justis neemt ook contact op met andere belanghebbenden, zoals een (andere) ouder.

De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van haar verzoek. Is uw dochter het niet eens met de beslissing? Dan kan zij bezwaar indienen bij Justis. Een ander belanghebbende kan ook bezwaar maken.

Is de naamswijziging goedgekeurd? Dan wordt de geslachtsnaam veranderd bij koninklijk besluit. Enkele weken nadat het koninklijk besluit is genomen, ontvangt zij hiervan een officiële bevestiging in de vorm van een uittreksel. Justis stuurt ook een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van haar geboortegemeente, voor een 'latere vermelding' in de geboorteakte. Daarmee is de naamswijziging officieel geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deel dit bericht met je vrienden!