maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (18)

16 december 2019 (door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl

 

Fiscale zaken

 

Middeling bij fors ongelijk inkomen

 

Bij de Belastingdienst kun je ook ‘middelen’: uitsmeren je inkomen over een aantal jaren. Hoeveel weet ik niet. Dat zou misschien een uitkomst kunnen zijn voor mensen die het ene jaar een hoog inkomen hebben en het andere jaar erg laag. Kunt u dit uitleggen?

 

Het gaat uitsluitend om drie aaneengesloten kalenderjaren. Overlap is niet mogelijk. Al uw inkomsten in die jaren telt u op. Dus ook de inkomsten uit uw eigen woning. De uitkomst deelt u daarna door drie wanneer uw aangifte per jaar wordt uitgerekend. Op grond daarvan betaalt u per drie jaar belasting. Als de belastingbedragen kleiner zijn dan u moet betalen dan kunt u misschien geld terugkrijgen.

De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 en u moet ook een verzoek schriftelijk indienen bij de Belastingdienst binnen 36 maanden nadat alle aanslagen al vaststaan.

 

Consumentenzaken

 

Vetpercentage als je wat ouder wordt

 

Hoe ouder ik word, hoe dikker ik word, vooral ook omdat ik veel minder zwaar werk verricht dan vroeger toen ik nog volop werkte. Mijn dochter heeft zo’n leuk elektronisch apparaat waarmee ik mijn vetpercentage kan laten meten. Er kwam uit dat ik een vetpercentage had van bijna 22 procent. Volgens haar is dat op de rand. Wat moet ik daarvan denken?

 

De uitkomst kan nogal per leeftijd verschillen. Op hogere leeftijd wordt meer vet opgeslagen rondom de organen waardoor het vetpercentage toeneemt. Voor oudere mannen, zoals u, is een vetpercentage van 24 een normale waarde. Overigens kunt u voor de zekerheid beter een huidplooimeting laten uitvoeren door een sportdiëtist, fysiotherapeut of huisarts.

Dat is betrouwbaarder. Op vier verschillende lichaamsplaatsen wordt dan de dikte van de huidplooi gemeten. Die worden bij elkaar opgeteld en aan de hand van een tabel wordt het vetpercentage gecorrigeerd naar geslacht en leeftijd. Een vetpercentage tussen 15 en 25 procent van het lichaamsgewicht is over het algemeen een goede waarde.

Zie ook:

Hans weet raad (1)

Hans weet raad (10): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (11): Mogelijke fraude met toeslagen en subsidie

Hans weet raad (12)

Hans weet raad (13)

Hans weet raad (14)

Hans weet raad (15)

Hans weet raad (16)

Hans weet raad (17.2)

Hans weet raad (17)

Hans weet raad (2): Klein pensioen & beperkte gemeenschap van goederen

Hans weet raad (3): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (4): Consumentenzaken

Hans weet raad (5): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (6): Fiscale zaken en Erfrecht

Hans weet raad (7): Erf- en Schenkingsrecht 

Hans weet raad (8): AOW en pensioen

Hans weet raad (9): Erf- en Schenkingsrecht

Rechten & Plichten 10 over beleggen

Rechten & Plichten 11 over mantelzorg

Rechten & Plichten 12 over waterschade

Rechten & Plichten 13 over huwelijk

Rechten & Plichten 14 over erfrecht

Rechten & Plichten 15 over AOW

Rechten & Plichten 16 over samenleven

Rechten & Plichten 17 over consumenten

Rechten & Plichten 20 over erfrecht

Rechten & Plichten 21 over de IOW

Rechten & Plichten 22 over de AOW

Rechten & Plichten 23 over erfrecht

Rechten & Plichten 24 over financiën

Rechten & Plichten 25 over Familierecht

Rechten & Plichten 26, fiscale zaken

Rechten & Plichten 27 over erfrecht

Rechten & Plichten 28, fiscale zaken

Rechten & Plichten 29 over erfrecht

Rechten & Plichten 30 over pensioen

Rechten & Plichten 31, Voorzieningen

Rechten & Plichten 32: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 33: Familierecht.

Rechten & Plichten 34: Dementie

Rechten & Plichten 35: Alimentatie

Rechten & Plichten 36: Fiscale zaken

Rechten & Plichten 37: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 45: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 46: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 47: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 5 over Fiscale zaken

Rechten & Plichten 6 over erfrecht

Rechten & Plichten 7 over AOW

Rechten & Plichten 8 over asbest

Rechten & Plichten 9 over schenken

Rechten & Plichten. Nr. 48

Rechten & Plichten. Nr. 49: Financiële- en Fiscale Zaken

Rechten & Plichten. Nr. 50: Erf- en Schenkingsrecht

Vragenrubriek Rechten & Plichten

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road