maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (17.2)

8 december 2019 (door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar http://hansroodenburg@kpnmail.nl

AOW en pensioen

Pensioen overdragen aan nieuwe werkgever

Ik ben onlangs vanwege een forse salarisverbetering overgestapt naar een andere werkgever. Die heeft echter wel een wat slechtere pensioenregeling die volgens mij is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Bij mijn oude werkgever zat ik in een bedrijfstakpensioenfonds dat, ook in de slechte beursjaren, goede resultaten heeft behaald. Is het verstandig om dat pensioen over te dragen en bij mijn nieuwe werkgever in de pensioenregeling in te bouwen?

Daarover is moeilijk een eenduidig advies over uit te brengen. Het hangt van vele factoren in de respectievelijke pensioenregelingen af. Van groot belang is onder meer de dekkingsgraad. Daarover moeten beide pensioenregelingen opheldering verschaffen. U kunt ook kijken naar wat uw eigen bijdrage aan de pensioenregelingen is. Dat wil overigens niet zeggen dat met een lagere pensioenpremie u beter uit bent. Vaak hangt het ook af van de bijdrage van de werkgever die meestal tweemaal zoveel premie betaalt dan de werknemer. Ook moet u bekijken of uw opgebouwde pensioen kunt overdragen. Meestal is dat het geval. Dat is en nog veel meer aan de orde als u bij de nieuwe werkgever in de pensioenregeling wil. Op grond van uw vraag kunnen we géén pasklaar antwoord geven. Als u lid bent van een vakbond, kunt u daaraan advies vragen. Let er wel op dat personeelsfunctionarissen van de nieuwe werkgever het vrijwel altijd doen voorkomen dat ‘haar’ regeling de beste is. Zij hebben niet zoveel verstand van (vaak ingewikkelde) pensioenaangelegenheden. Een advies van uw oude pensioenfonds is mogelijk. Meestal is men niet te beroerd om u te wijzen op de valkuilen bij overdracht. Houd ook de politiek in de gaten. Er zijn (in de toekomst) mogelijkheden om bij het oude vertrouwde pensioenfonds door te gaan en verder op te bouwen. Maar dat kan nog vele jaren duren.

Inwonen bij gezin van dochter

Ik ga op hetzelfde adres wonen als mijn dochter en haar gezin. Ik krijg aparte kamers met een eigen ingang en trap. Heeft dit invloed op mijn alleenstaande AOW?

Het heeft géén invloed op uw AOW voor alleenstaanden. U mag bij uw dochter gaan inwonen. Alleen als u NIET met een eigen kind samen een huishouden gaat vormen, bijvoorbeeld een andere partner, gaat u over op de (lagere) AOW voor partners.

Bovendien meldt u dat u geheel apart een huishouden vormt met het gezin van uw dochter. Er is dan geen speld tussen te krijgen dat u nog zelfstandig een huishouden vormt. Het is wel raadzaam om de Sociale Verzekeringsbank van uw situatie op de hoogte te stellen. Vooral omdat het adres kennelijk hetzelfde is.

Voor uw dochter kan het zelfstandig komen inwonen van u wel gevolgen hebben als haar gezin huurtoeslag krijgt op hetzelfde adres. Ook kunnen er misschien kantjes van de aftrekbaarheid van hypotheekrente aan zitten als het hele huis niet meer haar eigen woning is. Dat kan zij het beste nagaan bij de Belastingdienst en haar eventuele hypotheekverstrekker.

Zie ook:

Hans weet raad (1)

Hans weet raad (10): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (11): Mogelijke fraude met toeslagen en subsidie

Hans weet raad (12)

Hans weet raad (13)

Hans weet raad (14)

Hans weet raad (15)

Hans weet raad (16)

Hans weet raad (17)

Hans weet raad (18)

Hans weet raad (2): Klein pensioen & beperkte gemeenschap van goederen

Hans weet raad (3): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (4): Consumentenzaken

Hans weet raad (5): Erf- en schenkingsrecht

Hans weet raad (6): Fiscale zaken en Erfrecht

Hans weet raad (7): Erf- en Schenkingsrecht 

Hans weet raad (8): AOW en pensioen

Hans weet raad (9): Erf- en Schenkingsrecht

Rechten & Plichten 10 over beleggen

Rechten & Plichten 11 over mantelzorg

Rechten & Plichten 12 over waterschade

Rechten & Plichten 13 over huwelijk

Rechten & Plichten 14 over erfrecht

Rechten & Plichten 15 over AOW

Rechten & Plichten 16 over samenleven

Rechten & Plichten 17 over consumenten

Rechten & Plichten 20 over erfrecht

Rechten & Plichten 21 over de IOW

Rechten & Plichten 22 over de AOW

Rechten & Plichten 23 over erfrecht

Rechten & Plichten 24 over financiën

Rechten & Plichten 25 over Familierecht

Rechten & Plichten 26, fiscale zaken

Rechten & Plichten 27 over erfrecht

Rechten & Plichten 28, fiscale zaken

Rechten & Plichten 29 over erfrecht

Rechten & Plichten 30 over pensioen

Rechten & Plichten 31, Voorzieningen

Rechten & Plichten 32: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 33: Familierecht.

Rechten & Plichten 34: Dementie

Rechten & Plichten 35: Alimentatie

Rechten & Plichten 36: Fiscale zaken

Rechten & Plichten 37: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 45: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 46: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 47: Erf- en schenkingsrecht

Rechten & Plichten 5 over Fiscale zaken

Rechten & Plichten 6 over erfrecht

Rechten & Plichten 7 over AOW

Rechten & Plichten 8 over asbest

Rechten & Plichten 9 over schenken

Rechten & Plichten. Nr. 48

Rechten & Plichten. Nr. 49: Financiële- en Fiscale Zaken

Rechten & Plichten. Nr. 50: Erf- en Schenkingsrecht

Vragenrubriek Rechten & Plichten

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road