zaterdag 14 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

Hans weet raad (16)

21 november 2019

(door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl

 

AOW en pensioen

AOW pas aan orde volgend jaar

Ik zit men de vraag of en wanneer ik AOW krijg. Ik ben recent 65 jaar geworden.

Voor u zit AOW er pas in als u volgend jaar 66 jaar en 4 maanden wordt. Wanneer hangt van uw geboortedatum af. Op de site van de SVB kunt u het precies uitrekenen.

 

Sociale voorzieningen

Onderneming wordt overgenomen

Ik zit met een groot probleem. Ik werk als chef-kok bij een maaltijdenfabriek en kook voor de zorgtaken binnen dit bedrijf. Twee jaar geleden zijn wij overgenomen toen wij zelfstandig nog een apart bedrijf waren met behoud van alle zelfde rechten en plichten.

Nu wil het nieuwe bedrijf de zorgtaken verkopen. Ben ik verplicht mee te verhuizen en is een maximum aan de reistijd? Ik rijd nu in mijn auto per dag tweemaal 55 kilometer heen en terug naar huis. Mocht ik niet meegaan naar de nieuwe koper mag mijn huidige werkgever dan mijn salaris en reiskosten zomaar verlagen?

Het laatste hangt af van het sociale plan. Voor uw reistijd naar de plaats, waar de nieuwe werkgever zit, is er géén maximum. Dat hangt van elke werknemer af. Voor ‘passend werk’ hanteert het UVW twee of na een bepaalde periode in de WW zelfs drie uur per dag aan reistijd.

Een sociaal plan moet worden gemaakt als de vakbonden daarom vragen. Daarin zijn meestal ook de voorwaarden voor verhuizing opgenomen.

Het lijkt ons niet zo’n groot probleem om ander werk te zoeken. Er zijn misschien in uw omgeving baantjes genoeg te vinden, zeker als een goede kok wordt gezocht.

U zult zodra het sociale plan bekend wordt gemaakt en de voorwaarden daarvoor zelf de beslissing moeten nemen. In de praktijk komt het overigens weinig voor dat goede werknemers in salaris en reiskosten erop achteruitgaan.  

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze