dinsdag 26 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Groenlinks wil bouw kolencentrales stopzetten

18 maart 2009 (de redactie)

De bouw van de kolencentrale van E.on moet direct wordt stopgezet en de vergunning voor de bouw van de kolencentrale van Electrabel moet tijdelijk worden ingetrokken. Daartoe heeft GroenLinks-raadslid Arno Bonte het Rotterdamse college van B&W opgeroepen naar aanleiding van een besluit van de Raad van State. Het hoogste rechtscollege van ons land vermoedt dat de komst van de kolencentrales in strijd is met de Europese milieunormen en heeft daarom het Europese Hof van Justitie om advies gevraagd.

De bouw van de kolencentrales van E.on en Electrabel op de op de Rotterdamse Maasvlakte en een van RWE in het Groningse Eemsmond zorgt volgens deskundigen voor een overschrijding van het Nederlandse emissieplafond voor zwavel- en stikstofdioxide. Dit plafond heeft de Europese Commissie vastgelegd in de zogenaamde NEC-richtlijn (National Emission Ceiling). Als die lezing door het Europese Hof wordt gedeeld, dan zal de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid de milieuvergunning van de kolencentrales vernietigen.

Het antwoord van het Europese Hof van Justitie zal naar verwachting nog anderhalf jaar op zich laten wachten. GroenLinks wil dat in afwachting van dat antwoord en een definitieve uitspraak van de Raad van State, de bouw van de kolencentrales wordt stilgelegd. Raadslid Arno Bonte heeft daar schriftelijk bij het Rotterdamse college van B&W op aangedrongen.

GroenLinks verzette zich een jaar geleden hevig tegen de komst van de kolencentrales van E.on en Electrabel op de Maasvlakte omdat daarmee de doelstelling van Rotterdam om 50 procent CO2 te reduceren tot 2025 ingevaar komt. Ook vreesde de partij voor een toename van gezondsheidsrisico's van omwonenden door de hoge uitstoot van zwavel- en stiksofdioxide. Die vrees blijkt nu door de Raad van State gedeeld te worden.

 

Deel dit bericht met je vrienden!