dinsdag 18 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Grensstaten Wit-Rusland krijgen meer tijd voor asielaanvragen

8 december 2021 (een van onze medewerkers)

De grenzen Letland, Litouwen en Polen, zijn in een daad van hybride oorlogsvoering van Wit-Rusland de laatste  tijd zwaar onder druk komen te staan door een stroom van migranten.  

De EU- grensstaten van Wit Rusland, hebben nu van de Europese Commissie meer tijd dan de nu geldenden maximale 10 dagen en wettelijke ruimte gekregen om asielaanvragen te registreren. Die tijdsperiode staat onder de druk door de grote toestroom.  

De maatregel zal de landen in staat stellen om snelle en ordelijke processen op te zetten om de situatie te beheersen, met volledige inachtneming van de grondrechten en internationale verplichtingen.

  • De drie lidstaten zullen de registratieperiode voor asielaanvragen, die nu drie tot tien dagen bedraagt, tot vier weken kunnen verlengen. De lidstaten kunnen ook de asielprocedure aan de grens toepassen om alle asielaanvragen, inclusief beroepsprocedures, te behandelen binnen een maximale termijn van zestien weken - behalve als er onvoldoende bijstand kan worden geboden aan asielzoekers met specifieke gezondheidsproblemen. Daarbij moeten ze voorrang geven aan gefundeerde aanvragen en verzoeken van gezinnen en kinderen.
  • Essentiële opvangvoorzieningen: de lidstaten zien erop toe dat de opvangvoorzieningen in de basisbehoeften voorzien, inclusief tijdelijke huisvesting die is aangepast aan de weersomstandigheden, voedsel en water, kleding, toereikende medische zorg en bijstand aan kwetsbare personen, met volledige inachtneming van de menselijke waardigheid. De lidstaten moeten nauw samenwerken met het UNHCR en de relevante partnerorganisaties om mensen in deze noodsituatie te helpen.
  • Terugkeerprocedure: de betrokken lidstaten zullen vereenvoudigde en snellere nationale procedures kunnen toepassen, onder meer voor de terugkeer van personen van wie het verzoek om internationale bescherming is afgewezen in deze context.

 

Zie ook:

Lees meer over:

asielzoekers Wit-Rusland
Deel dit bericht met je vrienden!