maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Gewetensvraag?

30 juni 2017 (door de Redactie)

Volgens recente vette mediakoppen en headliners in actualiteiten radio- en tv-rubrieken kan zo langzamerhand de hele wereld worden ‘gehacked’ door idioten en fanatici. Eerst uit puur gewin door chantagegelden te eisen, nu kennelijk alleen maar om bedrijven, overheidsinstellingen schade te berokkenen.

Zo lag onze nationale politie een dag plat, al hoewel dit volgens de politiewoordvoerders niets te maken had met dit nu wereldbedreigende virus van deze zogenaamde ‘hackers’.

Hiervoor is reeds lange tijd gewaarschuwd. Maar de nu betrokken gedupeerden hebben dus al die tijd kennelijk liggen te slapen. Onder het bekende spreekwoord: ‘Als het kalf verdronken is, dempe men de put!’

Onwillekeurig geeft je dit verder te denken. Wat deze ‘digitale wereld’ verder allemaal te wachten staat? Regeren is nog steeds vooruit zien en hierbij om die reden enkele gewetensvragen.

Kunnen professionele hackers op deze wijze Defensie uitschakelen? Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook de NAVO of andere Westerse Defensiemachten?

En kunnen op deze zelfde wijze bijvoorbeeld Kerncentrales worden stil gelegd, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en benzinepompstations?

Ergo en de eigenlijke hamvraag oftewel een zeer wel overwogen gewetensvraag: ‘Kunnen de hackers (wie zij ook zijn en waar zij ook vanuit opereren) een Derde Wereldoorlog veroorzaken?!’

Door of raketsystemen met nucleaire wapens te ontwrichten, zodat zij totaal onverwachts oncontroleerbaar afgaan of niet meer operationeel kunnen worden gemaakt? Voor enkele dagen of zelfs maar een dag?

Anders wordt het de hoogste tijd voor een enkeltje naar de maan.

Jim Postma

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road