vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Gemeenteraadsverkiezing 19 maart (6)

13 maart 2014 (de redactie)

(Wij nodigen politiek actieve Rotterdammers uit om op deze site hun licht te laten schijnen over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In deze aflevering geeft politiek assistent van D66 Suardus Ebbinge zijn kijk op Rotterdam)

Inzet is een bruisende binnenstad

Er wordt nog wel eens vergeten dat er geleefd moet kunnen worden in de stad. Daarvoor zal er méér ruimte voor ondernemers en Rotterdammers geschapen moet worden, niet minder zoals de laatste tijd helaas vaak het geval is.

Suardus Ebbinge

Het is van belang om in te zetten op een bruisende binnenstad: voor de economie, het woon- en leefklimaat en voor alle positieve effecten die daar uit voortvloeien. Rotterdam verdient het om als wereldstad behandeld te worden.

Tegenwicht
Er zou daarvoor tegenwicht geboden moeten worden tegen betuttelende regelgeving vanuit het stadsbestuur en worden gepleit voor extra investeringen in een prettige buitenruimte.
Om deze redenen is D66 de partij voor mij. Zij begrijpen dat dit belangrijk is voor de stad en hebben daarvoor nuchtere oplossingen die werken. Zij denken aan onze gezamenlijke toekomst en gaan niet mee in de waan van de dag.
D66 staat voor een positief verhaal voor de stad en doet niet aan navelstaren.
Voor mij is het een uitgemaakte zaak; mijn stem gaat op 19 maart naar Salima Belhaj van D66 Rotterdam.

Suardus Ebbinge

Inzet is een bruisende binnenstad. Foto: Ossip van Duivenbode

Suardus werkt sinds augustus 2010 als politiek assistent van D66 Rotterdam. Hij ondersteunt de raadsleden beleidsinhoudelijk op de commissies BVM (Bestuur, Veiligheid en Middelen) en MVSP (Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie).
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!