zaterdag 4 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Hendrik Vis

Gemeenteraadsverkiezing 19 maart (3)

19 februari 2014 (de redactie)

(Wij nodigen politiek actieve Rotterdammers uit om op deze site hun licht te laten schijnen over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Rotterdammer Hendrik Vis, jarenlang werkzaam bij reclassering en GGD Rotterdam, neemt het stokje over.)

Verstandige coalities smeden

Het is een bijzondere winter. Ik ga binnenkort 65 worden en het staatspensioen dat door Willem Drees in 1956 door het parlement is geloodst genieten. De AOW is een voorbeeld van solidariteit zoals die door sociaal democraten wordt nagestreefd ongeacht je verdiensten of je afkomst.

Hendrik Vis

Veel Rotterdammers van mijn leeftijd hebben na de oorlog kunnen delen in de voorspoed die ook afhankelijk was van een verenigd Europa. De haven bloeide dankzij de vracht van import en export en Rotterdam heeft de stad na het bombardement weer aanzien gegeven in 2 generaties.
Omdat ík geloof in eerlijk delen en in de herstelkracht van mensen ben ik lid geworden van de PvdA. Ik wilde anderen dienen met mijn talenten en resultaten.
De kansen op onderwijs en goede huisvesting voor alleman en alle vrouw stegen opzienbarend. Emancipatie en achterstandsbestrijding waren ook in Rotterdam dominante idealen.

Rechtvaardigheid
Ook toen er massaal banen verloren gingen door concurrentie in Azië en automatisering bleef sociale rechtvaardigheid voor de PvdA het tegenwicht bieden aan het recht van de sterkste.
De partij van de arbeid heeft in deze ontwikkeling van voorspoed een daadkrachtig aandeel gehad.
Vanaf de jaren 70 kwamen steeds meer mensen uit koloniën en wervingslanden in de stad wonen. De integratie van deze groepen niet westerse allochtonen vormde en vormt nog steeds een grote opgave. Het moest soms een generatie duren voordat de kinderen uit deze gezinnen hun kansen konden grijpen. De partij van de arbeid heeft zich steeds ingespannen om talenten van nieuwe Rotterdammers de kans te geven en wij kunnen de vruchten plukken van dit emancipatiebeleid als wij zien hoeveel dokters, monteurs, advocaten apothekers en winkeliers uit andere culturen zich manifesteren in Rotterdam.

Ontwikkelingsopgave
De stad staat permanent voor een ontwikkelingsopgave van instromende migranten van buiten de westerse landen afkomstig. Onder deze opgave kan de stad bezwijken als er geen middelen van rijkswege en uit Brussel komen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
De opkomst van het fenomeen Fortuijn heeft de achterkant van Rotterdam laten zien. Veel mensen voelden zich in de steek gelaten door de politiek. Zij etaleren hun slachtofferschap en zien zich als verliezers. Fortuijn voelde dit onbehagen haarfijn aan. Hij bracht een nieuw electoraat in beweging. De primaire drijfveer daarvoor was rancune en revanche.

Voormalig politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg stelt in '10 jaar zonder Pim' dat Fortuyn altijd een mythe is gebleven. „Hij is zo vroeg overleden; hij heeft nooit kunnen tegenvallen, en zo blijf je lichtelijk heilig.”

Een politieke aardbeving van jewelste scheurde de gevel van de dominante coalities van de zittende politieke partijen. Leefbaar Rotterdam zou vanaf 2002 orde op zaken gaan stellen.
De onveiligheidsproblemen en de haperende integratie en contributie van duizenden nieuwe Rotterdammers bleken aanleiding tot massale uitingen van publieke onvrede.

Aanslag en moord
De aanslag op de ‘Twintowers’ en de moord op Theo van Goch zetten in heel Nederland de relaties met moslims op scherp. Vooral ter rechterzijde was men uitermate wantrouwend ten aanzien van leefgewoonten en opvattingen van moslims. Het duidelijkst is Geert Wilders als aanvoerder van patriotten die niet aanspreekbaar zijn op Europese solidariteit als we er niets bij winnen en het ons geld gaat kosten. De meest kwalijke menselijke eigenschappen krijgen in het PVV wereldbeeld uitingskansen: lompheid, spotzucht, gierigheid, enggeestigheid en egoïsme.
Bij de komende verkiezingen staat er veel op het spel: zoeken wij de confrontatie of proberen wij de stadsvrede te bewaren en verstandige coalities te smeden zonder elkaar op te hitsen en te demoniseren. Op het gebied van veiligheid lijken de grote partijen elkaar te kunnen vinden.

Jeugdwerkloosheid
Wellicht kunnen we extra inspanningen plegen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen zodat een criminele carrière, als alternatief, onaantrekkelijk is. De wederopbouw na de crisis zal een stadsbestuur vergen met een breed draagvlak.
Een nastrevenswaardige situatieverbetering van en voor gewone mensen brengt een coalitie van PvdA en LR dichterbij. Dat vergt dat zich prominent wanende lieden afstand nemen van de hysterie en haatdragendheid en nuchter werken aan een overheid die verschil kan maken in wonen, werken, cultuur, gezondheid en recreatie van alle Rotterdammers.

Het gaat uiteindelijk om een leefbare stad voor iedereen.

Hendrik Vis

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!