zondag 20 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Gemeente Rotterdam voerde op 1 april 2011 de ‘kattenbelasting’ in

1 april 2020 (door de redactie)

Wijlen Jim Postma, journalist in hart en nieren, was ook een echte kwajongen. Legendarisch is zijn 1 april grap over de gemeentelijke kattenbelasting. Hij had voor 1 april 2011 een serieus bericht geplaatst waarin de invoering van een nieuwe belasting door de gemeente Rotterdam werd aangekondigd. Analoog aan de hondenbelasting zouden kattenbezitters voortaan per kat jaarlijks belasting moeten betalen. Jim en zijn makkers, waar de huidige redactie zich bij mogen rekenen, hadden het grootste plezier. Maar de omvang en het emotioneel potentieel van de reacties was zo groot dat Jim zich gedwongen voelde, achteraf de volgende uitleg boven het bericht te plaatsen: ZOALS VELEN VAN U INMIDDELS HEBBEN BEGREPEN IS ONDERSTAAND BERICHT EEN PRODUCT VAN DE JAARLIJKSE ZOEKTOCHT NAAR EEN AARDIGE 1 APRIL-GRAP!  Immers, duizenden verontwaardigde reacties en woedende mensen bij het gemeentehuis waren het gevolg van zijn kattenbelastinggrap. Over dat soort dingen kon hij bulderend vertellen waarna een brede jongensgrijns op zijn kop verscheen. Als hommage aan zijn humor volgt hieronder nogmaals die legendarische 1 april grap uit 2011. Mét de originele foto, maar nu zonder de rectificatie.      

'Kattenbelasting’ binnenkort ingevoerd

ZOALS VELEN VAN U INMIDDELS HEBBEN BEGREPEN IS ONDERSTAAND BERICHT

EEN PRODUCT VAN DE JAARLIJKSE ZOEKTOCHT NAAR EEN AARDIGE 1 APRIL-GRAP!

Rotterdam gaat als tweede gemeente in Nederland de zogenaamde ‘kattenbelasting’ invoeren. In de stad Naarden werd vorig jaar reeds deze nieuwe belastingheffing van kracht. Al jarenlang moeten eigenaren van honden voor hun viervoeters betalen. De tarieven voor het bezitten van één hond (klein of groot) is op jaarbasis 117 euro, voor elke hond extra nog eens 175 euro daarboven op.

De door de gemeente Rotterdam vastgestelde heffing voor één kat bedraagt 67 euro. Voor meerdere katten moeten de burgers 75 euro per huisdier daar boven op neertellen. Dus voor twee katten geldt dan een tarief (67 plus 75) van 142 euro. Elke kat meer (sommigen hebben er wel vier of vijf) nog eens 75 euro extra. De heffing wordt ingevoerd mede op aandrang van de ROTEB, die nu miljoenen euro’s per jaar kwijt is aan het scheiden van de schadelijke kattenbakkorrels van het overige huisvuil.

Uitwerpselen

Er is reeds een plan in de maak bij de gemeentelijke vuilnisophaaldienst om de uitwerpselen van katten en de daarbij behorende ‘steentjes’ separaat te verzamelen. Dit gaat gebeuren via zogenaamde ‘kattencontainers’ die op den duur in elke wijk worden neergezet.

Hierover volgen per huishouden nog nadere gemeentelijke berichten in samenwerking met de ROTEB. Aan het begin van de volgende maand, dus ook in onze Provenierswijk, worden in heel Rotterdam daarover folders in de brievenbussen gedaan. Daarbij zit ook een formulier om in te vullen en het aantal katten per huishouden op te geven.

Boetes

Bij het onvolledig of niet juist invullen wordt door de gemeentelijke belastingdienst een boete (sanctie) opgelegd van 500 euro. De nieuw aangestelde ‘animal cops’, samen met de stadswachten van Rotterdam, gaan de inventarisatie van het kattenbestand in de stad uitvoeren. Als er door deze bevoegde ambtenaren wordt aangebeld is men verplicht aan de inspecties en controles mee te werken.

De belastingdienst zelf controleert de dierenartsenpraktijken om te kijken hoeveel katten er daar staan ingeschreven, onder welke naam en adres. Naar schatting zijn er in Rotterdam alleen al tussen de 150.000 en 200.000 katten op een bevolking van zo’n 630.000 inwoners.

 

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!