vrijdag 3 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Gemeente Rotterdam beantwoordt alle vragen van de cultuursector

25 maart 2020 (door de redactie)

Bekijk alle maatregelen en vragen en antwoorden die voor culturele instellingen én ondernemers relevant kunnen zijn.

Zie o.a. het nieuwsbulletin van 20 maart:

Vraag en antwoord

  • Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dat gebeurt automatisch, daarvoor hoeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet. De invorderingsrente is verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent
  • Indien nodig, halen we bevoorschottingen naar voren, zodat lopende verplichtingen voldaan kunnen worden. Als uw liquiditeit in het geding is, neemt u dan contact op met uw accounthouder bij de afdeling Cultuur
  • We betrachten zoveel mogelijk coulance als culturele instellingen hun jaarprestaties door de coronamaatregelen niet kunnen realiseren. We realiseren ons daarbij dat de omvang daarvan in veel gevallen pas over een aantal maanden duidelijk zal zijn. We vragen u vriendelijk uw accounthouder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit punt.

Voor nog veel meer informatie lees verder op: Cultuur in Rotterdam

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road