vrijdag 20 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

In het belang van Rotterdamse bedrijven mee te investeren. Bld Gem. Rotterdam

Gemeente geeft studiebeurzen, nu het bedrijfsleven nog

22 januari 2022 (H. van der Horst)

De Gemeente Rotterdam heeft een belangrijk besluit genomen. Voortaan komen alle ingezetenen van achttien jaar en ouder in aanmerking voor een studiebeurs van maximaal 2500 euro als ze een opleiding volgen die hun kansen op behoorlijk betaald werk verbeteren. Wie een blik werpt op de site stelt vast dat het om vakopleidingen gaat. Let wel: het is geen renteloze lening of zo. De beurs hoeft niet te worden terugbetaald.

Kansen

Het mes snijdt aan twee kanten. Rotterdam kent nogal wat inwoners die op of rond het minimum leven en zelfs daaronder. Zij  krijgen nu kans hun inkomenspositie te verbeteren door een vakopleiding te volgen terwijl de gemeentelijke overheid voor de centen zorgt. Van discriminatie op grond van geslacht of leeftijd is geen sprake.

Tegelijkertijd groeit het aanbod van vakkrachten waar momenteel een grote vraag naar bestaat. Nu al lopen bedrijven omzet mis omdat ze onvoldoende personeel kunnen vinden. Daardoor gaan lucratieve opdrachten aan hun neus voorbij..

Pluim voor gemeente

Wat de gemeente doet, is dan ook geweldig. Hier wordt een beleid gevoerd dat helemaal van de eenentwintigste eeuw is: kennis verandert en groeit zo snel dat vakmensen wel bij moeten blijven leren. Ook is het maar de vraag of je vandaag de dag nog met een en hetzelfde vak je leven lang je brood kunt verdienen. De maatschappij verandert tegenwoordig zo snel dat je even scherp mee moet bewegen. Anders kom je aan de kant te staan.

Nu de werkgevers

Werkgevers betalen niet alleen loon, zij verdienen ook aan werknemers. Anders heeft het geen zin ze in dienst te houden. Daarom mag je van het bedrijfsleven verwachten dat het ook zijn steentje bijdraagt. De ondernemers - die zo om geschoold personeel zitten te springen - zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten van hun kunt het gemeentelijk scholingsbudget te verdubbelen. Als je dat omslaat naar rato van omzetten, zal de bijdrage best meevallen. Eventueel kan men bepalen dat elke branche voor zichzelf opkomt en alleen beurzen financiert op vakgebieden die direct relevant zijn maar de beste oplossing is dit niet. Het is in het belang van de Rotterdamse bedrijven dat zij mee investeren in het opleidingsniveau van de burgerij want geschoolde personeelsleden leveren de hoogste toegevoegde waarde op. Het is welbegrepen eigenbelang om met de gemeente mee te doen. Die beurzen vormen een investering. Je verdient ze later dubbel en dwars terug.

Zie ook:

Lees meer over:

scholing studiebeurs
Deel dit bericht met je vrienden!