dinsdag 22 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Geldtekort vooral tussen de oren. Foto SCA cc

Geldtekort scholieren zit vooral tussen de oren

10 september 2020 (door de redactie)

De inkomsten van scholieren zijn hoger, ouders betalen meer en toch vindt meer dan de helft van de Nederlandse scholieren dat ze geld tekortkomen. Dat staat in het Scholierenonderzoek 2020 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Ook in 2016 zag het Nibud dat ouders veel uitgaven van hun kinderen voor hun rekening namen. In de afgelopen vier jaar is dit alleen maar toegenomen. Hierdoor hoeven scholieren niet meer rond te komen van alleen hun eigen inkomsten. ‘Leren hoe je moet rondkomen van een bepaald budget is een voorwaarde om later betalingsproblemen te kunnen voorkomen,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Inkomsten en uitgaven

Gemiddeld bedragen de inkomsten van scholieren maandelijks € 147, een stijging van
€ 35 vergeleken met 2016. Net als toen krijgt bijna 90 procent van de scholieren zakgeld, wel krijgen ze nu iets meer. Het percentage scholieren dat kleedgeld krijgt, is gestegen van 38 naar 50 procent. Aan bijbaantjes besteden scholieren nu een uur per week meer. Snoep en snacks blijven populaire uitgavenposten: driekwart van de scholieren geeft hier geld aan uit. Het meeste geld geven scholieren uit aan kleding en schoenen (gemiddeld € 48 per maand). Het percentage ouders dat de kosten hiervoor volledig betaalt, is afgenomen. Wat betreft bijvoorbeeld dagjes uit, telefoon en vakantie is het aandeel ouders dat alles betaalt, juist toegenomen.

Tekort

Tabel Nibud

Desondanks vindt meer dan de helft van de scholieren dat zij geld tekortkomen. Scholieren tot en met 16 jaar ervaren vaker een tekort dan de 17- en 18-jarigen, die vaker hogere inkomsten hebben. 43 procent van hen vraagt bij een tekort extra geld aan de ouders. Het percentage scholieren dat zich zou schamen voor het hebben van schulden is gestegen, van 45 naar 58 procent. Een meerderheid van de scholieren vindt dat zij goed met geld om kunnen gaan. Dit percentage is echter wel gedaald: van 62 procent in 2016 naar 56 procent nu.  

Invloed van buitenaf

Grafics Nibud

Ouders spelen een belangrijke rol bij het leren omgaan met geld. Mensen die als kind van hun ouders hebben geleerd hoe ze met geld om moeten gaan, lopen later minder risico op financiële problemen. Het Nibud ziet dat ouders in 2020 hun kinderen vaker helpen bij het online bankieren of bij het doen van (veilige) online aankopen. ‘Tegelijkertijd worden kinderen nu online meer geconfronteerd met een wereld waarin alleen the sky the limit is,’ aldus Vliegenthart. ‘In een steeds complexer wordende samenleving is de financiële opvoeding niet meer alleen een taak voor ouders. Financiële problemen zijn immers ook een maatschappelijk probleem. Het wordt steeds belangrijker om de financiële weerbaarheid van jongere kinderen te versterken.’

Tussen de oren

Dat sociale media invloed hebben op de manier waarop kinderen en jongeren met geld omgaan, ziet ook Nibud-hoogleraar Wilco van Dijk (Universiteit Leiden). ‘Het geldtekort zit niet zozeer in de portemonnee, maar vooral tussen de oren,’ zegt Van Dijk. ‘Jongeren kijken naar wat anderen doen en willen ook doen wat anderen doen. Als het dagelijks lijkt alsof anderen meer geld kunnen uitgeven dan jij, frustreert da

Lees meer over:

Jongeren
Deel dit bericht met je vrienden!