zondag 16 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Foto: National Archives wiki

Gekmakende bureaucratie

2 december 2019 (Han van der Horst)

We weten het allemaal: professionals komen steeds minder aan de uitoefening van hun vak toe. Ze hebben steeds meer tijd nodig om te kunnen voldoen aan steeds nieuwe administratieve en procedurele eisen. Ze zijn het slachtoffer van bestuurlijk wantrouwen. Zo wordt hun passie gesmoord.

Wat dat allemaal betekent is zelden zo precies verwoord als in dit gesprek tussen twee slachtoffers, niet van de afreken- maar van de voorrekencultuur.

“De schuld ligt bij al die departementen en diensten en dienstjes, die alles en nog wat en in ieder geval veel meer dan ze verwerken liefst met spoed en zéér veel spoed willen weten; die telkens opnieuw om staten en statistieken en gegevens en beschouwingen zaniken; die voortdurend eer hebben zich van ontvangen opdrachten te kwijten en zodoende de buienman minstens drie avonden van de week het stomste en onvruchtbaarste werk bezorgen; die berstensvol zitten met tikjuffrouwen en stof en antecedenten en die hoog nodig uitgerookt en uitgemest moeten worden.”

“Neem me niet kwalijk.....”

“Laat me uitstomen. Zo is het en niet anders. Die lui met hun gedonderjaag zijn de schuld dat de bestuursambtenaar voortdurend meer en hinderlijker aan zijn eigenlijke, zijn echte werk wordt onttrokken. En zij zijn ook de schuld dat er bij zoveel jongeren de fut en de liefde voor het vak uitgaat. En dat die jongeren het van den beginne af in de verkeerde richting gaan zoeken”.

Deze ontboezeming staat op pagina 34 van het boek “Het land van Bij-Ons-Buiten door M.H. Du Croo maar verscheen voor het eerst rond 1930, schat ik, in het Soerabaiasch-Handelsblad, Staat- en Letterkundig dagblad van Nederlandsch-Indië.

Deel dit bericht met je vrienden!