vrijdag 20 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Frankrijk Lascaux 18000 vr Chr. Foto cco

Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

17 januari 2022 (een van de redacteuren)

Begin januari is het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU van start gegaan. Het programma van het Franse voorzitterschap zal zich met name focussen op het creëren van een zelfstandiger Europa, door het versterken van het Schengengebied, het beschermen van de Europese grenzen, en het beheren van migratiestromen en het verbeteren van het asielbeleid.

In de online conferentie In Europe, can sovereignty precede identity? wordt deze prioriteit van het Franse voorzitterschap in detail besproken.

Ten tweede focust het programma zich op een nieuw Europees model voor groei door de productie, werkgelegenheid, en (technologische) innovatie in Europa te verbeteren, de groei van digitale spelers te ondersteunen, en de economische ontwikkeling af te stemmen op de klimaatdoelen.

Ten derde is de ambitie van het voorzitterschap om een humaan Europa te verwezenlijken dat luistert naar de meningen van burgers zoals die zijn uitgesproken in de Conferentie over de toekomst van Europa, en dat de rechtstaat en de Europese waarden verdedigt.

Algemene functie van het voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad organiseert en zit vergaderingen voor, bemiddelt bij compromissen, neemt conclusies aan en zorgt voor de samenhang en continuïteit van het besluitvormingsproces. Het zorgt ook voor een effectieve samenwerking tussen alle lidstaten.

Meer informatie over het Franse voorzitterschap en het programma van de evenementen is te vinden op deze website.

Zie ook:

Lees meer over:

Raad EU 
Deel dit bericht met je vrienden!