woensdag 19 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

70% van de energie in Zuid Afrika komt an kolen. Foto cco

Frankrijk, Duitsland, VK, VS en EU sluiten energiepact met Zuid-Afrika

9 november 2021 (een van onze medewerkers)

De Europese Unie heeft samen met de Franse, Duitse, Amerikaanse Britse en Zuid-Afrikaanse regeringen een partnerschap gelanceerd om Zuid-Afrika te ondersteunen bij hun energietransitie. Naar schatting zal de samenwerking de komende 20 jaar 1-1.5 gigaton aan emissies voorkomen. De aankondiging werd vorige week gedaan op de 26e VN-klimaatconferentie van de partijen (COP26) in Glasgow.

1-1,5 gigaton CO2

Het partnerschap zal naar verwachting de komende 20 jaar tot 1-1,5 gigaton aan uitstoot voorkomen en Zuid-Afrika ondersteunen om af te stappen van steenkool en de overgang naar een emissiearme, klimaatbestendige economie te versnellen.

CO2 neutraal 

Het partnerschap heeft tot doel om het CO2 neutraal maken van de economie van Zuid-Afrika te versnellen. De focus ligt daarbij op het elektriciteitssysteem. Het gaat om een een initiële toezegging van $ 8,5 miljard  voor de eerste financieringsfase die betaald wordt uit verschillende bronnen waaronder subsidies, concessionele leningen en investeringen en instrumenten voor risicodeling, onder meer om de particuliere sector te mobiliseren.

Cyril Ramaphosa

Het staatshoofd van de Republiek Zuid-Afrika, president Cyril Ramaphosa, sprak zijn steun uit voor de verklaring:

“Zuid-Afrika verwelkomt de toezegging die in de politieke verklaring is gedaan om onze nationaal bepaalde bijdrage te ondersteunen, die deel uitmaakt van de ambitieuze inspanning van ons land om de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering te steunen.

"We kijken uit naar een langetermijn partnerschap dat kan dienen als een passend model voor ondersteuning van klimaatactie van ontwikkelde landen aan  ontwikkelingslanden, om een rechtvaardige overgang te bevorderen naar een koolstofarme, klimaatbestendige samenleving die werkgelegenheid en welzijn eveneens bevordert."

Belofte van Cornwall

Joe Biden, president van de Verenigde Staten van Amerika, voegde hieraan toe: “De Verenigde Staten kondigen samen met het VK, Frankrijk, Duitsland en de EU een nieuw partnerschap met Zuid-Afrika aan om hun economie sneller om te zetten in een economie met schone energie. Op dit moment is Zuid-Afrika de grootste uitstoter in Afrika, grotendeels als gevolg van de grote afhankelijkheid van steenkool voor stroom. “Door de Zuid-Afrikaanse kolencentrales eerder dan gepland te sluiten en te investeren in alternatieven voor schone energie voor de bevolking van Zuid-Afrika en door een rechtvaardige en inclusieve transitie in de Zuid-Afrikaanse kolensector te ondersteunen, komen we de belofte van de G7-partners in Cornwall na om de de overgang van steenkool in ontwikkelingslanden.”

Zie ook:

Lees meer over:

co2 COP26 steenkool
Deel dit bericht met je vrienden!