zaterdag 4 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Fraai clubhuis voor R.H.V. Leonidas

9 februari 2014 (Zettie Leeuwenburgh)

De officiële opening, zaterdag 8 februari, van het nieuwe clubhuis en meteen de start van het 16de lustrumjaar van R.H.V. Leonidas (na Kampong uit Utrecht de grootste hockeyvereniging van Nederland) kan zonder twijfel het mooiste feest in de geschiedenis van de hockeyclub op het Toepad Sportcomplex worden genoemd.

Na een kort welkomstwoord van voorzitter Fred Nederlof, die de geschiedenis schetste van Leonidas - van kleine club afvalligen van de omnisport vereniging Leonidas uitgegroeid tot een van grootste hockeyverenigingen van Nederland - op zondag 71 seniorenteams.
Hij prees alle vrijwilligers, die met elkaar al jaren - zonder kapsones en met een 'no-nonsens' mentaliteit van vrijwel alle leden - verhuizen, verbouwen, inrichten en afmaken om dat vervolgens een paar jaar later weer opnieuw te doen en nogmaals te herhalen, waarna hij wethouder Laan (Sport en Recreatie) van Rotterdam het woord gaf.

Het nieuwe clubgebouw van R.H.V. Leonidas is afgelopen zaterdag met een groot feest officieel in gebruik genomen. Foto: Rinus Vuik

Parkeerplaats
Echter niet dan nadat de voorzitter ook nog even had gememoreerd: ,,En toen we eindelijk zover leken te zijn, dat alles klaar was - op een behoorlijk parkeerterrein na, waar we zonder naaldhakken te breken overheen konden lopen en de toegangswegen nog modderpoelen waren - kregen we opeens de kolder in de kop door een schaatsbaan te willen aanleggen.
Ook dat had nogal wat voeten in aarde, heel letterlijk zelfs. Al met al waren we pas twee maanden geleden zover om enigszins opgelucht te kunnen ademhalen en met recht te kunnen stellen dat het complex openingswaardig was. Dat doen we niet zozeer voor onze leden, want die kennen het gebouw inmiddels wel, maar uit respect voor al degenen, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming. In het bijzonder noem ik hierbij de Leonied, architect Paul van der Weijden, constructeur Theo Wulffraat, aannemingsbedrijf Van der Tempel, Installatiebureau Barth, talloze onderaannemers en vele toeleveringsbedrijven. En zeker niet te vergeten de afdeling Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam."

Erasmus legpenning
Wethouder Antoinette Laan, die de opening verrichtte, overhandigde voorzitter Fred Nederlof en bestuurslid - tegenwoordig in de rol van assistent penningmeester - Robbert Wever na een vlammende speech de Erasmus legpenning en het bijbehorende draagspeldje van de stad Rotterdam als dank voor de onschatbare waarde, die zij beiden hebben voor Rotterdam.
,,Er staat hier een schitterend, ultramodern en duurzaam clubhuis, er ligt een nieuwe zaalhockeyhal en de tijdelijke Schaatsbaan Rotterdam - het gewonnen Stadsinitiatief van vorig jaar - met dit alles heeft u ervoor gezorgd, dat Leonidas tot een van de modernste hockeycomplexen van Nederland behoort. Dat komt bepaald niet uit de lucht vallen, daar hebben de vele vrijwilligers die Leonidas telt, ook aan meegewerkt. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van elke sportclub en jullie zijn ook van die vrijwilligers, die de club hebben omarmd en alles aanpakken om het voor elkaar te krijgen", aldus mevrouw Laan.

Wethouder Antoinette Laan overhandigde voorzitter Fred Nederlof (r.) en bestuurslid Robbert Wever de Erasmus legpenning en het bijbehorende draagspeldje van de stad Rotterdam. Foto: Rinus Vuik

Tegen Fred Nederlof vervolgde zij: ,,U bent het gezicht van de vereniging, dat bijna iedereen hier kent. Onder uw voorzitterschap is de club de afgelopen 14 jaar (afgewisseld door enkele andere voorzitters, red.) enorm gegroeid van 600 naar 2300 leden. U bent coach geweest, manager, sponsorwerver, tja, wat eigenlijk niet? Bovendien staat u bekend om de vele initiatieven die Leonidas hebben doen groeien en bloeien, bijvoorbeeld de Hockeyschool, het trimhockey, het G-hockey en niet te vergeten de diverse lustrumactiviteiten. Uw motto is dat de club gezellig moet zijn voor iedereen en dat straalt u ook uit. Zelf hoeft u er niet beter van te worden als het maar goed is voor de club. En alleen de beste faciliteiten zijn goed genoeg voor de club."

Zaalhockey
Vervolgens sprak mevrouw Laan tegen Robbert Wever: ,,Ook u pakt elke klus aan om Leonidas in de vaart der volkeren omhoog te stuwen. En als het nodig is, gaat u 'gewoon' een dag minder werken om het voor de club allemaal op tijd voor elkaar te krijgen. Een belangrijk wapenfeit is dat u het zaalhockey mede op de kaart heeft gezet door te zorgen voor de mogelijkheden om dat binnen Leonidas te beoefenen. U bent al 10 jaar penningmeester, de laatste jaren als assistent, die zich bemoeit met het innen van de contributie. U was ook tijdelijk interim-voorzitter. Ook over u is het moeilijk om alle zaken die u deed en doet te benoemen want dan staan we hier met elkaar vanavond laat nog. Trainer, coach, sponsorwerver, dat was u ook allemaal. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het gebouw en de 6 velden. Ook kunt u goed doordrammen en zeuren!" ,,Ja, ik heb nu de kans je even terug te pakken," besloot zij met een brede grijns tegen de zichtbaar emotionele Robbert Wever.

Goed team
Om zich vervolgens weer tot beiden te richten: ,,Heren, u bent samen een goed team. Bij de totstandkoming van de nieuwbouw was Fred Nederlof een aanvoerder met twee rechterhanden om er samen met anderen voor te zorgen dat het allemaal op tijd af was.

Tijdens het openingsfeest van het nieuwe clubgebouw werd Henk van Horssen benoemd tot erelid van hockeyclub Leonidas. Foto: Rob Timmer

Robbert Wever ging zelfs een vrij lange periode een dag minder werken om bij te dragen aan die tijdige realisatie. Samen bent u ook de drijvende kracht van het stadsinitiatief om hier de schaatsbaan van de grond te krijgen. Nou, dat is gelukt. Ik was hier bij de opening van deze schaatsbaan en ben sindsdien regelmatig langs geweest met m'n kinderen. Recent hebben jullie de 100.000ste bezoeker verwelkomd. Daarmee kunnen we toch wel stellen, dat de schaatsbaan een succes is. U verdient alle lof hiervoor."
Na een korte adempauze vervolgde de wethouder: ,,Als team zijn jullie het misschien niet altijd met elkaar eens, maar juist daardoor kom je tot weloverwogen beslissingen. Juist waar wrijving is, ontstaat glans. En jullie beschikken beiden over die typisch Rotterdamse 'hands-on mentaliteit'. Niet zeuren, maar aanpakken en doorzetten."

Bevriend
Ook KNHB-directeur Johan Wakki nam het woord. Hij memoreerde aan zijn eigen jeugd, waarin hij in de Essenlaan in Kralingen woonde en maar ging hockeyen, omdat zijn vader voetballen verbood. ,,Vanuit de Essenlaan via de Oudedijk kun je naar rechts naar Victoria en naar links, waar het toen nog erg katholieke Leonidas nog niet zolang zat. Daar hoorde ik echter niet thuis."
Na een verhuizing naar Leiden leerde hij Robbert Wever kennen tijdens het hockeyen en zij zijn altijd bevriend gebleven, al verhuisden zij naar verschillende streken in het land. Bij de KNHB troffen zij elkaar zo af en toe. Ook Johan Wakki stak zaterdag zijn bewondering voor R.H.V. Leonidas niet onder stoelen of banken. ,,Jullie hebben het goed gedaan en zullen dat in de toekomst blijven doen."
En tenslotte Leonied Paul Vermijs, ontwerp en advies, die o.a. heeft gezorgd dat de Leonidas kleuren werden doorgevoerd in onder meer alle meubelen. Vermijs stelde ook vast dat Leonidas tot een club is uitgegroeid met een brede visie op sport, ontspanning en prestatie.

Verrassing
,,Een prominente plek voor jong en oud in Rotterdam. Dit is niet zomaar gegaan." Hij overhandigde Fred Nederlof als eerste ‘het boek van 1551 dagen’ waaraan vier jaar en 2,5 maand door velen is gewerkt.
Ook kondigde Paul Vermijs een super verrassing aan: ,,Een beeldboek van plm. 10 minuten, waarin tal van hoogtepunten op Thermopylae zijn uitgelicht, zoals bijv. de hockeymarathon van een Jongens A-team voor een goed doel, en de rijke historie aan clubhuizen - zoals clubgebouwtjes die leken op keten, ja zelfs een oude poffertjeskraam die voor 1 euro op de kop was getikt - waar onder architectuur van architect Bakker, de Leonied architect Jef Trimbos (inmiddels overleden, red.) en nu onlangs Rutte van der Weijden, gebouwen en bijgebouwen van werden gemaakt.

Leonidas vierde de opening van het clubhuis sfeervol en in stijl. Foto: Rinus Vuik

Het beeldboek werd na nog een drankje - lach niet, Leonidas heeft vaak de kolder in de kop - buiten vertoond, geprojecteerd op het beeldscherm naast de Schaatsbaan Rotterdam.

Erelid
Later dan verwacht ging het bestuur van R.H.V. Leonidas zelf lauwerkransen uitdelen aan leden met net zulke 'korenblauwe Leonidas-harten' als Fred Nederlof en Robbert Wever. Oud bestuurslid Henk van Horssen was de eerste!
Hij werd (nadat hij bij het vorige lustrum even was vergeten, red.) benoemd tot erelid van de hockeyvereniging waar hij zich jarenlang heeft ingezet voor de jeugd en de jeugdcommissie. Ook zijn rol bij de tuchtrechtspraak jeugd maakte hem bijna onvervangbaar. Tot het laatst werd recht bij onrecht bij hem gezocht en de meeste straffen werden onder zijn regime stevig ingezet, doch mild uitvoerd.
Oud-voorzitter Steven Hoogslag - één van de voorzitters, die Fred Nederlof afwisselde - heeft de benoeming van Van Horssen tot erelid opnieuw op de kaart gezet en deze keer met succes. Hoogslag voegt daar nog aan toe: ,,Als bestuurslid wist hij altijd de historie te koppelen aan het heden, prima voor een club met tradities, die dit jaar zijn 80-jarig bestaan viert. Henk van Horssen is nu in alle stilte al een paar jaar druk bezig het archief van de club te vernieuwen en opnieuw in te richten,"
Lachend vervolgt hij: ,,Het jaar waarin de Veteranen bijna onverslaanbaar waren - mede dankzij Van Horssens keepers-talent - werd gevolgd door een jaar met zware tegenslagen waarin zijn goede humeur en zijn kwinkslagen en anekdotes altijd weer het zonnetje deed schijnen."
De benoeming van Van Horssen tot ere-lid kwam voor veel leden niet als verrassing, zoals bleek uit het applaus. Vrijwel iedereen weet dat de familie Van Horssen al jarenlang bijdraagt aan de club en een puur korenblauw Leonidas-hart heeft. Henk van Horssens moeder, mevrouw Riet Bodewes - een krasse tachtiger, die haar leeftijd niet prijs geeft - is al jarenlang wedstrijdcommissaris.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!