woensdag 27 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Forse schulden mede door een mobieltje

21 oktober 2011 (de Redactie)

(Door Hans Roodenburg)

Als je in de stad rondloopt, in metro, tram of trein zit, zie je bijna iedereen – envooral heel veeljongeren – kijken op hun mobieltje waarop invrijwel alle gevallen tegenwoordig ook internet zit.


Meestal hebben de bezitters voor hetverkrijgenvan zo’n ‘glossy’ mobiele telefoon een tweejarig abonnement afgesloten (al gauw tussen de 30 en 50 euro per maand afhankelijk van de persoonlijke internet- en belbehoefte). Aanbieders (providers) stellen vaak dat het mobieltje gratis is.

Echter aan dit gratis hangt vaak een behoorlijk prijskaartje. Het is de meest pure vorm van een afbetalingsregeling middels contractuele verplichtingen.


Probleem

Nu is daar niets op tegen als degenen die daar intrappen zich dat goed realiseren én kunnen permitteren. Echter een probleem wordt het als mensen zich door deze dure luxe laten verleiden en later tot het besef komen dat zij het niet kunnen betalen of dat zij daardoor op eerste primaire levensbehoeften moeten besparen.

Nog erger wordt het als men daardoor geholpen moet worden om oplopende schulden te saneren. Jaarlijks melden zich 5000 Rotterdammers bij KBR (Kredietbank Rotterdam, onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente) voor ondersteuning bij het aanpakken van hun schulden. ,,Voor 1200 van die mensen treft KBR een zogenaamde minnelijke schuldregeling. Dat wil zeggen dat KBR met de schuldeisers tot overeenstemming komt om de schulden deels af te betalen en deels kwijt te schelden,’’ legt woordvoerster Christel de Valk uit.


Niet gelukt

Voor 800 mensen is dat in 2010 niet gelukt. Voor hen is een verklaring opgesteld waarmee zij een beroep kunnen doen op zogenaamde WSNP-regeling (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De rechter beslist uiteindelijk of de persoon in aanmerking komt voor een schuldregeling.

Voor het overige deel van de aanmelders kunnen de schulden nog niet worden opgelost, vertelt De Valk. ,,Bijvoorbeeld omdat deze mensen hun schulden niet erkennen, omdat zij verslaafd zijn, of omdat hun schulden te hoog zijn om af te lossen met het huidige inkomen.

Indien noodzakelijk biedt de Kredietbank hun budgetbeheer om te voorkomen dat de schulden toenemen.’’

Meer informatie over de ondersteuning die gemeente Rotterdam biedt bij het aanpakken van schulden is te vinden op www.rotterdam.nl/schulden. Daar staan ook de verschillende regelingen uitgelegd.


Slecht beleid

Geld lenen voor consumptieve bestedingen (zoals de aanschaf van een auto, elektronica of zelfs voor het betalen van een luxe vakantie) behoort veruit in de meeste gevallen tot heel slecht financieel beleid.

We hebben het hierbij niet over noodzakelijke uitgaven als een wasmachine of koelkast die hoe dan ook op de eerste plaats moeten komen in particulier financieel beheer. Voor bijstandsgerechtigden bestaan voor deze primaire artikelen in veel gemeenten nog extra regelingen (bijzondere bijstand).

Maar als mensen in de verleiding komen om min of meer luxe goederen ‘op afbetaling’ te kopen, dan zijn ze financieel heel verkeerd bezig. Vaak beseffen ze dat nog niet eens als adverteerders in reclames stellen: schaf een televisie aan en u betaalt die pas een jaar later. Of als nieuwe auto’s zwaar gefinancierd worden met de alles verhullende boodschap dat u het eerste jaar nul procent rente betaalt.


Over de balk

Per maand afbetalen lijkt vaak dragelijk maar het is wel geld over de balk gooien. Voor banken en andere kredietverstrekkers is dit een van meest lucratieve financieringsopties. Soms zelfs woekerbeleggingen van financiers.

Het vervelende is dat het juist de mensen zijn aan de onderkant van onze samenleving die nooit veel te makken hebben gehad, die zich laten verleiden consumptieve kredieten aan te gaan om zich een bepaalde luxe aan te meten. We willen niet suggereren dat minima zich niet enige luxe mogen veroorloven. Maar het is wel zo dat men de tering naar de nering moet zetten.

Of de kwaliteit van het leven valt of staat bij snelle en dure auto’s, smartphones of de nieuwste digitale televisie valt te betwijfelen.


Deel dit bericht met je vrienden!