dinsdag 17 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Foto Tractorboy60 cco

De kabinetsformatie en de veestapel

21 maart 2021 (Ronald Glasbergen)

Kasja Ollongren en Annemarie Joritsma beginnen deze maandag met het polsen van de 17 partijen in het parlement. De twee formateurs zijn afkomstig uit de twee winnende liberale middenpartijen. Samen nu 58 zetels die min of meer tot elkaar veroordeeld zijn. Bij migratie, Europa, veeteelt, het daarmeee samenhangend klimaatbeleid en defensie, lopen de standpunten soms ver uiteen. Kijk naar de CU en CDA de meest voor de hand liggende partners - al zou D66 graag GroenLinks erbij zien - en je kan de richting van het grootste struikelblok voorspellen: veeteelt. Halveer de veestapel vindt D66 want 70% van de stikstofuitstoot komt daarvandaan.

Dat laatste klopt als je het rapport Stikstofruimte voor de toekomst inziet van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin wordt geschreven: 'De politiek zal los moeten komen van het ‘beleid in de onderhoudssfeer’ en een keuze moeten maken over de toekomst van de landbouw in Nederland op de lange termijn en voor een samenhangende aanpak om daar invulling aan te geven'. Ook wordt er in het rapport gewezen op de rundveehouderij als de meest belastende vorm van veeteelt. Een deel van de stikstof in de lucht in Nederland vooral in de grensprovincies is afkomstig uit het buitenland zegt het rapport, maar we zijn per saldo ook nettoexporteur naar het buitenland 'omdat ons land viermaal meer stikstof exporteert dan importeert'. Dit is dus een van de problemen die naast alle politieke perikelen en corona er is nog steeds een gezondheids, economische en sociale crisis gaande. Dat worden dus spannende formatieweken en wie weet maanden. 

Hier is het hele rapport Stikstofruimte voor de toekomst Langetermijnverkenning stikstofproblematiek te lezen 

 

Zie ook:

Lees meer over:

Politiek Stikstof Boeren
Deel dit bericht met je vrienden!