zaterdag 4 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Exit EU op lange termijn doodsteek haven

15 februari 2014 (Hans Roodenburg)

Een exit uit de Europese Unie, zoals de PVV wil, heeft enorme gevolgen voor de Rotterdamse haven.
De financiële topanalist Maarten Schinkel (NRC Handelsblad) heeft dat eigenlijk al het best verwoord. Een oplossing à la carte, zoals voor Zwitserland, zit er volgens hem niet in.

Het rapport van het Britse bureau Capital Economics geeft in opdracht van de PVV aan dat over een langere tijd gemeten een uittreding van Nederland uit de EU met het Zwitserse model gunstig uitpakt voor de Nederlandse economie.
Volgens Schinkel is dat fictie. Daarbij sluiten we ons aan met de volgende argumenten.
Doorvoer en transport zijn de levensader van Nederland. En daaraan is het Britse rapport vrijwel helemaal voorbij gegaan. Analist Maarten Schinkel: ,,Rotterdam? Zodra er een Nederlandse exit aan de horizon verschijnt, beginnen ze in Hamburg en Antwerpen met de bouw van extra terminals.’’

Het door de PVV bestelde rapport van het Britse bureau Capital Economics

Stap verder
Wij durven nog een stap verder te gaan. Als handelsnatie en doorvoerland is onze economie erg afhankelijk van optimale mogelijkheden binnen de EU. Als concurrenten als Hamburg en Antwerpen daarin sterker staan, dan zou dat de doodsteek kunnen betekenen voor een deel van de Rotterdamse haven. Want reken maar dat andere landen bij voortzetting van een EU zonder Nederland beleid gaan voeren dat ten nadelen van de doorvoerfunctie van Rotterdam zal zijn, ondanks alle structurele voordelen zoals de Rijn en de diepgang met de Eurogeul.
Het nadeel van dergelijke discussies is dat een uittreding uit de EU nauwelijks met cijfers is te staven, ook niet door het door de PVV ingehuurde Britse onderzoeksbureau, en de consequenties voor de haven al helemaal niet. Maar analytisch kan men zeker stellen dat een EU exit voor de Rotterdamse haven op zijn minst ongunstig zal zijn.

‘Hinter’land
Dat zal nog wel meevallen als onze grootste handelspartner Duitsland, belangrijk voor ons ‘hinter’land, uit de EU zou stappen. Maar dat zit er zeker niet in hoewel soms stemmen opgingen tijdens de eurocrisis om een noord-euro en een zuid-euro in te voeren.
Voor de circa 90.000 mensen die direct werken in de Rotterdamse haven zou het programmapunt van de PVV een reden kunnen zijn om in mei bij de Europese verkiezingen niet op deze partij te stemmen.

Containers komen aan in de Rotterdamse haven voor verder transport naar een groot deel van het Europese achterland. Foto: Vincent van Dordrecht

Opvallend is dan ook dat de regionale partij Leefbaar Rotterdam – die nogal bevriend is met de PVV - in deze discussie nauwelijks een standpunt wil innemen, terwijl de Rotterdamse haven bij de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart mede een rol gaat spelen. Campagneleider en raadslid Ronald Buijt: ,,Wij hebben als fractie van Leefbaar Rotterdam nimmer een intern debat gevoerd over wat wij van Europa vinden.’’

Standpunt
Over andere Europese aangelegenheden, zoals de instroom uit Oost-Europa van nieuwe EU-leden heeft de plaatselijke partij wel degelijk een standpunt ingenomen.
Merkwaardig is dat de PVV vindt dat we terug moeten naar de situatie van de oude EEG van een paar welvarende Europese landen waarin het vrije goederenverkeer zonder grensformaliteiten gebeurt. Met een euro die hooguit de noordwestelijke landen van Europa betreft. De noord-euro dus!
Dat niet alleen Duitsland maar alle andere EU-landen, zeker die in Zuid-Europa, het thans makkelijk bereikbare achterland van Rotterdam vormen, is een gegeven waaraan de PVV te simpel voorbij gaat of ervan denkt dat in een samenwerkingsverband met die landen de Rotterdamse haven net zo goed af is.

Ook het Botlekgebied is van belang voor het Europese achterland. Foto: Miranda Vijfvinkel

Veel verdiend
Maar onze opinie, ingegeven door heel veel autoriteiten, is dat wij vele miljarden hebben verdiend aan de gehele EU. Niet voor niks vindt er een geldstroom naar zuidelijke landen als Griekenland plaats. Als wij (en Duitsland) daar zelf niet baat bij zouden hebben gehad, dan was de euro en waarschijnlijk de EU al lang opgesplitst.
We zijn benieuwd of Leefbaar Rotterdam met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen hierin alsnog een bepaald standpunt gaat innemen. De gemeente Rotterdam kun je niet los zien van het enorme havencomplex. Deze site heeft daarop al meerdere keren gewezen. Analist Maarten Schinkel van NRC Handelsblad (tot december 2012 een in Rotterdam gemaakte krant; daarna gevestigd in Amsterdam) onderschrijft dat zelfs sterker door een directe koppeling te leggen tussen de bestaande EU en Nederland.

Subsidies
Zo is het maar net wat betreft de Rotterdamse haven. Als de efficiency in doorvoer daar net zo groot blijft als nu dan zullen andere EU-staten niet zo gauw hun eigen grote havens (zoals Algeciras in Spanje, Triëst in Italië en Constanza in Roemenië) gaan bevoordelen met subsidies. Bovendien is dat in de EU-regels verboden. Is er géén EU meer, dan is dat soort landen vrij om de eigen havens meer te vertroetelen tegenover ‘concurrent’ Rotterdam.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!