vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Examens ontnemen aan Ibn Ghaldoun

16 juni 2013 (Hans Roodenburg)

De grootste examenfraude ooit in Nederland, die op de islamitische scholen-gemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam, zorgde voor een ongekende mediahype. Zelfs internationaal was er aandacht.
Over alle zaken in deze onverkwikkelijke kwestie, soms met foutieve berichtgeving, verwijzen we naar internet, de dagbladen en radio/tv.

Belangrijker is de vraag, wat de consequenties zijn voor de school zelf en voor de manier waarop in de toekomst examenfraude kan worden voorkomen.

Sluiting
In de gemeente Rotterdam is al politiek geopperd om Ibn Ghaldoun te sluiten, ook al vanwege eerdere negatieve affaires en het nogal laconiek omgaan met omstreden orthodoxe opvattingen van islamieten.

'De Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam kan op termijn beter dicht'. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs gezegd in het tv-programma Knevel en van den Brink. Tvstill EO.Sluiting zou een oplossing kunnen zijn, maar dan wordt er door (nieuwe) bestuurders met steun van heel veel islamitische gezinnen in Rotterdam al snel een soort Ibn Ghaldoun II opgericht. Want vrijheid van onderwijs betekent dat een groep van welke gezindte ook een school kan oprichten binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving.
Een aardig idee is – aangedragen door onderwijsdeskundigen en enkele commentatoren in de media – om Ibn Ghaldoun onder nog strakker toezicht van de onderwijsinspectie te zetten en de bevoegdheid om examens af te nemen te ontnemen.
Dat laatste betekent dat de leerlingen nog wel examen kunnen doen, maar dan onder direct toezicht van de staat. Dat zou enkele jaren kunnen voortduren totdat het ministerie er weer van overtuigd is dat de scholengemeenschap zich weer helemaal aan de Nederlandse normen en waarden houdt.

Andere school
Een ander - overigens klein – gevaar is dat ouders op grote schaal voor hun kinderen een andere school gaan zoeken uit onvrede over de gang van zaken. Maar die kans is gering omdat de islamitische gemeenschap nog steeds nogal groepsgebonden is – zoals zwaar christelijke groepen in sommige delen van ons land - en men het de schoolleiding niet zo kwalijk zal nemen dat er foutief met het bewaren van de examenopgaven is omgegaan.
Het spreekt vanzelf dat de mensen niet blij zijn met een enkele docent en met de ‘daders’ van Ibn Ghaldoun die aan de basis staan van de examenfraude. De koepelorganisatie van het islamitisch onderwijs heeft trouwens al geconstateerd dat de examenfraude funest is voor de beeldvorming van deze richting.
Scholen worden opgeheven omdat het aantal leerlingen hard terugloopt en onder een bepaald minimum zakt. De vergelijking gaat wat dat betreft met de zwaar christelijke scholen in toch nog heel wat gemeenten van ons land op. Vaak lopen die in leerlingaantal wel iets terug maar door de gehechtheid van de gemeenschap minder dan bijvoorbeeld openbare en licht confessionele scholen.

Biologie
Sommige andersdenkenden uiten hun frustraties omdat Ibn Ghaldoun soms gescheiden lessen geven (zoals bij biologie waarin nu eenmaal meisjes- en jongenszaken verschillend kunnen zijn).

De Ibn Ghaldoun-school. Bij de inleiding het naambord van de school.Ook over uiterlijke kenmerken maakt men zich druk. Maar hierin geeft de wet mensen heel veel ruimte. Hoewel niet helemaal vergelijkbaar is altijd een mooi voorbeeld dat rooms-katholieken soms heel opzichtig hun geloof belijden door het dragen van Jezus aan een kruisje. Er zijn landen waar mensen die in hogere machten geloven opzichtig een donkere stip op hun voorhoofd hebben.
Aan dit soort persoonlijke vrijheden moet men niet tornen. Het wordt pas onaanvaardbaar als mensen zich geheel bedekt of met het dragen van bepaalde kleding (ook bij heel orthodoxe islamieten) onherkenbaar maken. Misschien moet dat beperkt worden tot bijzondere gebeurtenissen. Wat is er op tegen om tijdens bijvoorbeeld het ‘suikerfeest’ (gedurende die periode) onherkenbaar over straat te gaan?

Vele goeden
Terugkomend op Ibn Ghaldoun, we nemen zonder meer aan dat bestuurders en ouders van deze scholengemeenschap behoorlijk in hun maag zitten met alle negatieve publiciteit in deze kwestie. Zoals zo vaak, de vele goeden lijden onder de enkele kwaden.
De fraude zal ongetwijfeld gevolgen krijgen voor de verspreiding van examens. Daarvoor is nu een ‘beveiligd’ systeem ontwikkeld van drukkerij, via centrale examencommissie tot en met verzegelingen en achter kluisdeuren opbergen op scholen.
Een aantal procedures zal worden verscherpt. Honderd procent waterdicht is het traject naar examens niet te maken. Is het ook nooit geweest.
In het verleden zijn overal talloze onregelmatigheden geconstateerd van vriendjespolitiek tot slordigheden. En de examinerende leerlingen en studenten? Och, zolang er examens zijn, probeert men al voorinformatie te krijgen. Maar pure fraude, zoals bij Ibn Ghaldoun, is inderdaad zelden vertoond.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!