donderdag 21 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Ursula von der Leyen okt 2021. Foto European Union

Europese zorg over rechtsstaat Polen

11 oktober 2021 (een van de redacteuren)

In navolging op de uitspraak onlangs van het Poolse Grondwettelijk Hof over de voorrang in bepaalde gevallen van Pools recht boven Europees recht, heeft Commissie voorzitster Ursula von der Leyen in een verklaring haar zorgen geuit. De Commissie bevestigt de basisbeginselen van de rechtsorde van de Europese Unie en zal na een analyse van de uitspraak van het Poolse Hof beslissen welke vervolgstappen zullen worden gezet.

De rechtsorde van de EU 

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen legde na de uitspraak van het Poolse constitutionele hof, de volgende verklaring af:  

'Ik maak mij grote zorgen over het arrest van het Poolse Constitutionele Hof van gisteren. Ik heb de diensten van de Commissie opdracht gegeven om dit arrest grondig en snel te bestuderen. Op basis daarvan zullen we beslissen over de volgende stappen.

De EU is een waarden- en rechtsgemeenschap. Dat is wat onze Unie samenhoudt en sterk maakt. We zullen de basisbeginselen van de rechtsorde van onze Unie hoog houden. Onze 450 miljoen Europeanen rekenen daar op.

Het is onze topprioriteit om te garanderen dat de rechten van Poolse burgers worden beschermd, zodat ze – net als alle burgers van onze Unie – de voordelen van lidmaatschap van de Europese Unie kunnen genieten.

Bovendien hebben EU-burgers, maar ook bedrijven die in Polen zaken doen, de rechtszekerheid nodig dat EU-regels – waaronder arresten van het EU-Hof van Justitie – onverkort worden toegepast in Polen.

Onze Verdragen laten daarover geen twijfel bestaan. Alle arresten van het EU-Hof van Justitie zijn bindend voor alle autoriteiten in de lidstaten, óók voor nationale rechters. EU-recht heeft voorrang op nationaal recht, óók op bepalingen uit de grondwet. Die beginselen hebben alle EU-lidstaten onderschreven als leden van de Europese Unie. We zullen alle bevoegdheden gebruiken die de Verdragen ons geven, om erop toe te zien dat dit ook het geval is.'  Aldus U

Zie ook:

Lees meer over:

EU rechtsstaat Polen
Deel dit bericht met je vrienden!