woensdag 27 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Eurobonds (coronabonds) leiden tot verhit debat in Europa

6 april 2020 (door Kees Versteeg)

Veel gedoe afgelopen week en zeker ook komende week over 'coronabonds': het gezamenlijk uitgeven van obligaties door de eurolanden. Landen als Spanje, Italië, Portugal en Griekenland dringen daar op aan, om met de opbrengst ervan de economische gevolgen van de coronacrisis te kunnen bestrijden. Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland moeten er niets van hebben. Deze landen zijn bang om voor de schulden van de zuidelijke landen op te draaien.

Minister Hoekstra was afgelopen week de gebeten hond in de Zuid-Europese media. Het speet hem achteraf dat hij niet wat meer empathie had getoond voor de Zuid-Europese landen en liet weten een gift te willen doen van 1 miljard euro. Alles liever dan eurobonds. Ondertussen werkt Frankrijk aan een nieuw plan. Dinsdag praat men daar verder over. 

Eigenlijk zou dit een mooi moment zijn om alle Europese regio's gezamenlijk een obligatie uit te laten brengen, waarvoor de nationale staten dan garant staan. Breng het geld meer naar het volk. Als je tegelijkertijd in een verdrag de samenstelling van het Europese parlement aanpast - zo dat elke regio en elke grote stad in de EU een eigen afgevaardigde heeft - dan krijgt Europa plotseling veel meer kleur. De regeringsleiders kun je verder gewoon als Europese Senaat laten fungeren en de Europese instellingen kunnen ook allemaal blijven bestaan. Maar toegegeven, dit lijkt op dit moment nog een brug te ver. De nationale driften zijn nog steeds te sterk. En misschien blijven ze dat ook wel. Een waarlijk Verenigd Europa, dat is geen eenvoudig klusje.

 

Hier enkele interessante leestips over het financiële debat:

Bloomberg: Coronabonds could save Europe, or sink it

The Guardian: If coronavirus sinks the eurozone, the 'frugal four' will be to blame

Volkskrant: Nederland moet Europese aanpak via noodfonds stimuleren, niet via eurobonds

Telegraaf: Fransen willen tijdelijke coronabonds

 

Het is belangrijk de volgende begrippen te kennen:

Een obligatie (bond)  is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.

Eurobonds zijn obligaties waarvan de invoering is voorgesteld in het kader van de Europese staatsschuldencrisis, en die als voornaamste kenmerk zouden hebben dat ze zouden worden uitgegeven voor gezamenlijke rekening van de landen van de eurozone.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan lidstaten van de Eurozone die in financiële problemen verkeren. Wie noodhulp ontvangt, krijgt te maken met voorwaarden.

Monetaire financiering is het financieren van het begrotingstekort van de overheid door middel van geldschepping. Technisch vindt dit plaats door plaatsing van kortlopende schuld bij het bankwezen.

Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming (in het Engelse financiële jargon aangeduid als quantitative easingQE) is een vorm van directe geldschepping door een centrale bank, waarbij deze effecten (zoals staatsobligaties) aankoopt met voor dat doel gecreëerd geld. Zo koopt de ECB obligaties op van landen uit de eurozone.

Helikoptergeld houdt in dat grote sommen geld worden gecreëerd om direct onder de bevolking te worden verdeeld om zo de economie te stimuleren. 

Muni bond (van municipal - gemeentelijk). Gemeentelijke obligatie. Ook een regio kan obligaties uitgeven. Een mooi woord is misschien Barber bond - genoemd naar de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, auteur van o.a. If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road